Budowa Uniwersyteckiego Portalu służącego rozwojowi e-usług dla Warmii i Mazur

                                                                          

Budowa Uniwersyteckiego Portalu służącego rozwojowi e-usług dla Warmii i Mazur

 

O PROJEKCIE

 • finansowanie projektu
 • cel projektu
 • czas trwania
 • nowe usługi

PRZETARGI

 • Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wraz z montażem tablicy informacyjnej w ramach realizacji projektu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 pn. „Budowa Uniwersyteckiego portalu służącego rozwojowi e-usług dla Warmii i Mazur”
 • Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup licencji i oprogramowania oraz wdrożenia zaplanowane w ramach projektu pn. „Budowa Uniwersyteckiego portalu służącego rozwojowi e-usług dla Warmii i Mazur”
 • Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę serwera streamingu wraz z oprogramowaniem oraz stacji roboczych wraz z oprogramowaniem

SZKOLENIA

 • Szkolenia dla użytkowników
 • Szkolenie BPML – Activiti dla Administratora
 • Szkolenie Groovy dla Administratora
 • Projektowanie aktywnych formularzy dla Administratora

KONTAKT

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013