Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania OLMAN

Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania OLMAN

10-726 Olsztyn, ul. Heweliusza 8

tel. 89 523 45 55, fax 89 523 43 47

e-mail: biuro@man.olsztyn.pl

www: www.man.olsztyn.pl

KONTAKT

ZADANIA:

 • realizacja zadań związanych z budową, eksploatacją i zarządzaniem Siecią Miejską,
 • wykonywanie zaleceń zarządzającego Siecią Miejską,
 • planowanie rozwoju, przedstawianie inicjatyw rozbudowy Sieci Miejskiej, budowy nowych odcinków oraz zakupu obsługujących ich urządzeń,
 • nadzór techniczny i merytoryczny nad realizacją inwestycji budowlanych w Sieci Miejskiej,
 • nadzór nad prawidłową eksploatacją Sieci Miejskiej, w tym elementami tej sieci umieszczonymi w jednostce wiodącej,
 • wykonywanie zadań operacyjnych związanych z administracją, eksploatacją, utrzymaniem ruchu i diagnostyką urządzeń oraz okablowania Sieci Miejskiej,
 • administrowanie urządzeniami i zasobami Sieci Miejskiej,
 • zarządzanie adresacją w Sieci Miejskiej, przydzielanie adresacji sieciom lokalnym,
 • prowadzenie rozliczeń finansowych użytych zasobów Sieci Miejskiej,
 • utrzymywanie bieżących kontaktów z administratorami sieci lokalnych podłączonych do Sieci Miejskiej,
 • planowanie i wykonywanie prac związanych z udostępnianiem i poszerzaniem oferty usług sieciowych w Sieci Miejskiej,
 • przyjmowanie i opiniowanie wniosków o przyłączenie sieci lokalnych do Sieci Miejskiej, podłączanie sieci lokalnych nowych użytkowników,
 • współpraca z jednostkami uczelni odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo teleinformatyczne,
 • zarządzanie serwerami usług sieciowych w tym utrzymywanie usług DNS, serwerów pocztowych, serwerów www, znajdujących się w zarządzaniu i eksploatacji Miejskiej Sieci,
 • prowadzenie odpłatnych szkoleń i konsultacji,
 • samokształcenie i doskonalenie umiejętności obsługi sieci, zdobywanie certyfikatów technicznych,
 • współpraca naukowa i techniczna z instytucjami zewnętrznymi.