Silny ośrodek naukowo-badawczy

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski to silny ośrodek naukowo-badawczy. Aktualnie (2020) naukowcy z UWM realizują 170 krajowych projektów naukowo-badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto realizują jeszcze 29 międzynarodowych przedsięwzięć naukowych. Nakłady finansowe na badania  wynoszą w 2020 r. 95,7 mln zł.  Uczelnia ma znakomicie wyposażone laboratoria umożliwiające prowadzenie skomplikowanych badań. Potencjał innowacyjny UWM wyraża się w liczbie zgłoszonych i uzyskanych patentów, wdrożeń i wzorów użytkowych. W latach 1999 – 2018 zgłoszono do Urzędu Patentowego RP 421 wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych. W tych samych latach  Uniwersytet otrzymał 314 patentów na wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe i znaki towarowe oraz prawa z rejestracji na wzory przemysłowe.

Na UWM działa 7 centrów badawczych: Centrum Badań Energii Odnawialnej, Centrum Edukacyjno-Badawcze Mleczarstwa, Centrum Badań Europy Wschodniej, Centrum Badań Społecznych, Centrum Badań Żywności Naturalnej i Tradycyjnej, Centrum Nutri-Bio-Chemiczne, Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych oraz 7 klastrów. Uczelnia jest członkiem Konsorcjum Centrum Zaawansowanych Technologii RIMAMI.

Tradycyjnie silne i mające znakomitą markę są nauki przyrodnicze i biologiczne. Kierunek zootechnika prowadzony przez Wydział Biotechnologii Zwierząt jako jedyny tego typu w kraju otrzymał ocenę wyróżniającą PAKA. Centrum Badań Energii Odnawialnej prowadzi badania nad wykorzystywaniem roślin energetycznych do produkcji energii oraz tworzeniem funkcjonalnych instalacji energetycznych. Centrum Edukacyjno-Badawcze Mleczarstwa, usytuowane przy Wydziale Nauki o Żywności to minifabryka spożywcza. Oprócz działalności badawczej, umożliwia studentom nabywanie praktycznych umiejętności produkowania wyrobów mleczarskich. Kortowski Wydział Nauki o Żywności słynie w Polsce z opracowanych kilkudziesięciu receptur serów i twarogów, a niemal wszyscy prezesi największych polskich mleczarni to jego absolwenci.

Na UWM opracowuje się i wdraża m.in. metody ratowania zanieczyszczonych jezior. To tu została opracowana unikatowa i nowatorska metoda sprawnej i taniej rekultywacji jezior z zastosowaniem specjalnego rurociągu (tzw. rurociąg Olszewskiego) dziś stosowany niemal na całym świecie. Naukowcy z UWM brali udział w programie odbudowania populacji unikatowego gatunku siei wędrownej z Jeziora Łebsko.

Ustaloną renomę ma kortowski Wydział Geoinżynierii. W środowisku polskich geodetów mówi się o tzw. kortowskiej szkole geodezji, co dobitnie świadczy o prestiżu wydziału. To przy tym wydziale funkcjonuje główne centrum obliczeniowe do tworzenia globalnych map ziemskiej jonosfery. Naukowcy z Wydziału Geoinżynierii oceniają wyniki analiz stanu jonosfery nadsyłane z NASA czy Europejskiej Agencji Kosmicznej. W podolsztyńskich Bałdach  działa jedna z 3 polskich stacji radioastronomicznych odbierająca sygnały z najdalszych zakątków Wszechświata. W Lamkówku zaś znajduje się obserwatorium satelitarne włączone do międzynarodowego programu IGS. Śmiało można powiedzieć, ze specjalnością olsztyńskiej geodezji staje się badanie jonosfery.

Wydział Medycyny Weterynaryjnej jako jedyny w kraju szczyci się europejską akredytacją. Weterynaria to tradycyjnie jeden z najbardziej obleganych podczas rekrutacji kierunków. Specjalnością jednego z najmłodszych wydziałów – Wydziału Lekarskiego stają się badania nad komórkami macierzystymi. Dwa wynalazki autorstwa naukowców z kortowskiego Wydziału Lekarskiego  – urządzenie pomocne wleczeniu zaburzeń oddychania i specjalna aplikacja pozwalająca na wirtualną wycieczkę po ludzkim ciele zostały docenione i nagrodzone na międzynarodowych targach wynalazczości w Brukseli i Paryżu.

UWM ściśle współpracuje z gospodarką, prowadząc bazę ofert technologiczno-usługowych. Współpracę tę koordynuje Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CIiTT) pomagając efektywnie wykorzystywać wyniki badań naukowych pracowników uniwersytetu na potrzeby gospodarki.

W 2012 r. UWM otrzymał wyróżnienie prestiżowego magazynu "Forbes" – tzw. Diament – jako najbardziej dynamicznie rozwijająca się firma w regionie. Uczelnia otrzymała także tytuł Lidera wdrażania regionalnych strategii innowacji przyznany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.