XII LO im. Dietrichów

  • XII LO im. Dietrichów w Olsztynie
    01/09/2021

    Olsztyn ma uniwersyteckie liceum

    Dla uczniów to szansa na korzystanie z nowoczesnych pracowni, dla Uniwersytetu – pozyskanie zdolnych studentów. UWM przejął prowadzenie XII LO im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie, jednej z najlepszych szkół średnich w regionie.