spotkanie wigilijne

  • Rektor pakuje prezenty dla profesorów seniorów
    15/12/2021

    UWM pamięta o profesorach seniorach

    Pandemia koronawirusa nadal trwa, ale władze uczelni nie zapominają o profesorach seniorach. Chociaż nie mogą spotkać się z nimi tradycyjnie i połamać opłatkiem - podtrzymują świąteczną tradycję i symboliczne upominki wysyłają do seniorów pocztą.