Rubacha

  • prof. Jarosław Rubacha
    12/02/2021

    Prof. Rubacha wyróżniony za obraz Bułgarii

    Bułgaria i Polska po odzyskaniu niepodległości - to kraje bardzo podobne. Szkoda, że polscy działacze polityczni nie skorzystali z wcześniejszych bułgarskich doświadczeń. Takie wnioski nasuwają się po lekturze książki prof. Jarosława Rubachy, za którą otrzymał prestiżową Nagrodę im. prof. Jerzego Skowronka.