przymus psychiczny

  • dr Marta Romańczuk-Grącka
    24/08/2021

    Czy przymus umniejsza winę?

    Człowiek podejmuje różnego rodzaju decyzje wiele razy dziennie. Jeśli jednak nasz wybór spowodowany jest naciskiem innych osób i prowadzi do przestępstwa – to kto jest winny? Czy przymus może być okolicznością wyłączającą lub umniejszającą winę sprawcy?