Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

  • UWM, akredytowany ośrodek innowacyjności,  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
    07/11/2016

    UWM – gwarantem innowacyjności

    Centrum Innowacyjności i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego jako jedno z nielicznych otrzymało akredytację Ministra Rozwoju jako Ośrodek Innowacji. Upoważnia go to do świadczenia profesjonalnych usług doradczych stymulujących rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.