Piotr Felszyński

  • 10/11/2017

    Nowe logo UWM, nowy wizerunek

    Jest awangardowe i zawarta jest w nim pewna tajemnica. Jak podkreślają eksperci, jego nowoczesny design wyprzedza inne uczelnie o kilka dekad. Mowa o nowym logo UWM.