Patrycja Pawelec

  • Patrycja Pawelec  stoi pod ścianą
    05/11/2021

    Cztery nagrody za jedną pracę

    Patrycja Pawelec - absolwentka architektury krajobrazu z 2019 r., a obecnie doktorantka w Szkole Doktorskiej UWM otrzymała pierwszą nagrodę Narodowego Instytutu Dziedzictwa w konkursie na najlepsze prace dyplomowe dotyczące współczesnej roli dziedzictwa kulturowego pn. „Dziedzictwo kulturowe jako zasób rozwojowy”.