parametryzacja na UWM

  • spotkanie z prof. D. Antonowiczem
    05/02/2018

    Konstytucja dla nauki - rewolucja w nauce

    Na UWM z dziekanami wydziałów i prodziekanami ds. nauki spotkał się prof. Dominik Antonowicz, ekspert ds. ewaluacji MNiSW oraz przedstawiciel ministerialnej Komisji Ewaluacji Jednostek Naukowych. Tematem była przyszła parametryzacja.