nowe władze

  • 01/09/2020

    Zaczynamy nowy rozdział

    Ustalenie priorytetów działań, walka ze skutkami pandemii, dbałość o bezpieczeństwo studentów oraz powołanie Rady Rektorskiej - to zadania, które w najbliższym czasie staną przed nowym kierownictwem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i władzami dziekańskimi.