Moodle

  • zdalne nauczanie
    14/04/2020

    Wykładowca i student w wirtualnej sali

    Seminaria, wykłady i ćwiczenia a nawet lekcje dyrygentury za pomocą komunikatorów internetowych i platform do e-learningu. Od 30 marca UWM przeszedł w tryb zdalnego nauczania. Wykładowcy robią wszystko, aby tok studiów przebiegał bez zakłóceń.