monitoring losów zawodowych

  • losy zawodowe absolwentów bada system ELA
    02/02/2020

    Dobre losy absolwentów UWM

    Ponad 40% absolwentów UWM studiów I st. pracuje na etacie w ciągu 3 lat od uzyskania dyplomu. W przypadku absolwentów studiów II st. wskaźnik sięga 70%.