Katedra Żywienia Człowieka

  • zespół prof. Katarzyny Przybyłowicz
    24/03/2022

    Żywienie a zdrowie. Nowe spojrzenie naukowców z UWM

    Żywienie jest tylko jednym z wielu czynników wpływających na zdrowie - twierdzi dr hab. Katarzyna Przybyłowicz, prof. UWM z Katedry Żywienia Człowieka. Zespół naukowy pod jej kierownictwem otrzymał nagrodę Rady Naukowej RID za nowatorstwo badań nad żywieniem człowieka.