język polski

  • Prof. dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska
    12/04/2021

    Sięgnąć do korzeni

    Nazwisko to ważna część nie tylko historii rodu, ale i naszego dziedzictwa kulturowego – twierdzi prof. Alina Naruszewicz-Duchlińska z Katedry Języka Polskiego Instytutu Językoznawstwa UWM, naukowo zajmująca się antroponimią i genologią lingwistyczną. Od 9 lat prowadzi portal Genezanazwisk.pl.