Instytutu Ochrony Roślin

  • prof. Anna Nogalska
    22/02/2022

    Prof. Nogalska w radzie Instytutu Ochrony Roślin

    Dr hab. Anna Nogalska, prof. UWM z Katedry Chemii Rolnej i Środowiskowej na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa została powołana przez Ministra Edukacji i Nauki w skład Rady Naukowej Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu.