horyzont 2020

  • naukowcy realizujący projekt
    13/03/2019

    Światowe badania z kortowskim wątkiem

    Dwunastu partnerów z 10 krajów położonych na 4 kontynentach, a wśród nich UWM - to uczestnicy projektu „Water Harmony”, czyli zamykanie luki w cyklu wodnym dzięki zharmonizowanym działaniom na rzecz zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi.