EurBest

  • prof. Wilde
    24/07/2019

    Destruktor – największa europejska konfrontacja

    Nazywa się Varroa destructor. Nie bez przyczyny. W ciągu 2-3 lat potrafi uśmiercić całe pasieki. Europejscy pszczelarze i uczeni zawiązali największą koalicję. Zjednoczone siły za cel stawiają sobie totalne zniszczenie tych roztoczy.