Opłaty za studia

UWAGA!

Zmiana numeru rachunku bankowego!

 

Informujemy, że od 1 stycznia 2021 roku zmieniły się numery rachunków bankowych Uniwersytetu.

W związku z tym zmianie uległy także indywidualne numery kont do wpłat dokonywanych przez studentów na rzecz Uniwersytetu (np. za czesne, duplikat legitymacji, powtarzanie przedmiotu itp.)

Nowy indywidualny numer konta można uzyskać logując się do USOS-Web.

Uprzejmie prosimy o zmianę numeru konta w zleceniach przelewu i dokonywanie płatności na nowy numer konta.

 


Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych - dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenie Nr 20/2022 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 marca 2022 roku  w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2022/2023 - [otwórz]

 • Opłaty (w PLN ) za  studia niestacjonarne - [pobierz]
 • Opłaty (w PLN )  za studia stacjonarne w języku angielskim - [pobierz]
 • Opłata za jedną godzinę dydaktyczną powtarzanego przedmiotu oraz za jedną godzinę zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku na studiach stacjonarnych - [pobierz]

Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych - dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie Nr 46/2021 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2021/2022 - [otwórz]

 • Opłaty (w PLN ) za  studia niestacjonarne - [pobierz]
 • Opłaty (w PLN )  za studia stacjonarne w języku angielskim - [pobierz]
 • Opłaty (w PLN) za studia stacjonarne prowadzone w języku polskim dla cudzoziemców - [pobierz]
 • Opłata za jedną godzinę dydaktyczną powtarzanego przedmiotu oraz za jedną godzinę zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku na studiach stacjonarnych - [pobierz] 

Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych - dla osób, które rozpoczęły naukę w roku akademickim 2020/2021

 
Zarządzenie Nr 39/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 kwietnia 2020 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2020/2021 - [otwórz]
 • Opłaty (w PLN ) za  studia niestacjonarne - [pobierz]
 • Opłaty (w PLN )  za studia stacjonarne w języku obcym dla obywateli polskich - [pobierz]
 • Opłaty (w PLN) za studia stacjonarne prowadzone w języku obcym dla cudzoziemców - [pobierz]
 • Opłaty (w PLN) za studia stacjonarne prowadzone w języku polskim dla cudzoziemców - [pobierz]
 • Opłata za jedną godzinę dydaktyczną powtarzanego przedmiotu oraz za jedną godzinę zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku na studiach stacjonarnych - [pobierz] 

UCHWAŁA  Nr  532 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat - [pobierz] [otwórz] 


UCHWAŁA  Nr  736 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat -  [pobierz]  [otwórz]


Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych - dla osób, które rozpoczęły naukę w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie Nr 31/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/2020 -  [pobierz]

 • Opłaty (w PLN ) za  studia niestacjonarne - [pobierz]
 • Opłaty (w PLN )  za studia stacjonarne w języku obcym dla obywateli polskich - [pobierz]
 • Opłaty (w PLN) za studia stacjonarne prowadzone w języku obcym dla cudzoziemców - [pobierz]
 • Opłaty (w PLN) za studia stacjonarne prowadzone w języku polskim dla cudzoziemców - [pobierz]
 • Opłata za jedną godzinę dydaktyczną powtarzanego przedmiotu oraz za jedną godzinę zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku na studiach stacjonarnych - [pobierz]

 


Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych - dla osób, które rozpoczęły naukę w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie Nr 37/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych oraz na studiach doktoranckich dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019 -  [pobierz]  

 

 • Opłaty (w PLN ) za  studia niestacjonarne dla studentów rozpoczynających  naukę w roku akademickim  2018/2019 - [pobierz]
 • Opłaty (w PLN) za niestacjonarne studia doktoranckie dla uczestników studiów doktoranckich w rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019 -  [pobierz]
 • Opłaty (w PLN )  za studia stacjonarne w języku obcym dla obywateli polskich rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019 - [pobierz]
 • Opłata za jedną godzinę dydaktyczną powtarzanego przedmiotu oraz za jedną godzinę zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku na studiach stacjonarnych, dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019 - [pobierz]
 • Opłata za jedną godzinę dydaktyczną powtarzanego przedmiotu na studiach doktoranckich  według dziedzin nauki  i dyscyplin naukowych dla uczestników studiów doktoranckich rozpoczynających naukę  w roku akademickim  2018/2019 - [pobierz]
 • Opłata za jedną godzinę dydaktyczną powtarzanego przedmiotu w ramach interdyscyplinarnych studiów doktoranckich  w zakresie biogospodarki oraz biologii i biotechnologii dla uczestników studiów doktoranckich rozpoczynających naukę  w roku akademickim  2018/2019 - [pobierz]

 

Zarządzenie Nr 38/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie rodzajów i wysokości odpłatności za kształcenie cudzoziemców rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019 - [pobierz]

 • Opłaty (w PLN )  za studia stacjonarne  prowadzone w języku obcym dla cudzoziemców rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019 - [pobierz]
 • Opłaty (w PLN) za studia stacjonarne prowadzone w języku polskim dla cudzoziemców rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019 - [pobierz]
 • Opłaty (w PLN ) za  studia niestacjonarne prowadzone w języku polskim i angielskim dla cudzoziemców rozpoczynających  naukę w roku akademickim  2018/2019 - [pobierz]
 • Opłaty (w PLN) za stacjonarne studia doktoranckie prowadzone w języku polskim dla cudzoziemców rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019 - [pobierz]
 • Opłaty (w PLN ) za  niestacjonarne studia doktoranckie prowadzone w języku polskim i angielskim dla cudzoziemców rozpoczynających  naukę w roku akademickim  2018/2019 - [pobierz]

 


Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych - dla osób, które rozpoczęły naukę w roku akademickim 2017/2018

 

Wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych oraz na studiach doktoranckich dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018

 1. Zarządzenie Nr 52/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego  w Olsztynie z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie wysokości opłat za  świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych oraz na studiach doktoranckich dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018 - [otwórz]
 2. Zarządzenie Nr 53/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego  w Olsztynie z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie rodzajów i wysokości odpłatności za kształcenie cudzoziemców rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018 - [otwórz]

Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych - dla osób, które rozpoczęły naukę w roku akademickim 2016/2017

Wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych oraz na studiach doktoranckich dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017

 1. Zarządzenie Nr 68/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego  w Olsztynie z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie wysokości opłat za  świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych oraz na studiach doktoranckich dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 - [otwórz]
 2. Zarządzenie Nr 67/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego  w Olsztynie z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie rodzajów i wysokości odpłatności za kształcenie cudzoziemców rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 - [otwórz]

Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych - dla osób, które rozpoczęły naukę w roku akademickim 2015/2016

Wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych oraz na studiach doktoranckich dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2015/2016

 1. Zarządzenie Nr 46/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego  w Olsztynie z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie wysokości opłat za  świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych oraz na studiach doktoranckich dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2015/2016 - [otwórz]
 2. Zarządzenie Nr 47/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego  w Olsztynie z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie rodzajów i wysokości odpłatności za kształcenie cudzoziemców rozpoczynających naukę w roku akademickim 2015/2016 - [otwórz]

Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych - dla osób, które rozpoczęły naukę w roku akademickim 2014/2015

Wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych oraz na studiach doktoranckich dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2014/2015

 1. Zarządzenie Nr 35/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego  w Olsztynie z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2014/2015 - [otwórz]
 2. Zarządzenie Nr 39/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego  w Olsztynie z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie rodzajów i wysokości odpłatności za kształcenie cudzoziemców rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2014/2015 - [otwórz]

Wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych oraz na studiach doktoranckich dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2013/2014

 1. Zarządzenie Nr 49/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego  w Olsztynie z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2013/2014 - [otwórz]
 2. Zarządzenie Nr 50/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego  w Olsztynie z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie rodzajów i wysokości odpłatności za kształcenie prowadzone w języku angielskim na stacjonarnych studiach na kierunku lekarskim dla cudzoziemców  rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2013/2014 - [otwórz]

Wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych oraz na studiach doktoranckich dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2012/2013

 1. Zarządzenie Nr 41/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego  w Olsztynie z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2012/2013 - [otwórz]
 2. Zarządzenie Nr 40/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego  w Olsztynie z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie rodzajów i wysokości odpłatności za kształcenie prowadzone w języku angielskim na stacjonarnych studiach na kierunku lekarskim dla cudzoziemców  rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2012/2013 - [otwórz]