Opłaty za studia

 


Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych - dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenie Nr 20/2022 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 marca 2022 roku  w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2022/2023 - [otwórz]

 • Opłaty (w PLN ) za  studia niestacjonarne - [pobierz]
 • Opłaty (w PLN )  za studia stacjonarne w języku angielskim - [pobierz]
 • Opłata za jedną godzinę dydaktyczną powtarzanego przedmiotu oraz za jedną godzinę zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku na studiach stacjonarnych - [pobierz]

Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych - dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie Nr 46/2021 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2021/2022 - [otwórz]

 • Opłaty (w PLN ) za  studia niestacjonarne - [pobierz]
 • Opłaty (w PLN )  za studia stacjonarne w języku angielskim - [pobierz]
 • Opłaty (w PLN) za studia stacjonarne prowadzone w języku polskim dla cudzoziemców - [pobierz]
 • Opłata za jedną godzinę dydaktyczną powtarzanego przedmiotu oraz za jedną godzinę zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku na studiach stacjonarnych - [pobierz] 

Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych - dla osób, które rozpoczęły naukę w roku akademickim 2020/2021

 
Zarządzenie Nr 39/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 kwietnia 2020 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2020/2021 - [otwórz]
 • Opłaty (w PLN ) za  studia niestacjonarne - [pobierz]
 • Opłaty (w PLN )  za studia stacjonarne w języku obcym dla obywateli polskich - [pobierz]
 • Opłaty (w PLN) za studia stacjonarne prowadzone w języku obcym dla cudzoziemców - [pobierz]
 • Opłaty (w PLN) za studia stacjonarne prowadzone w języku polskim dla cudzoziemców - [pobierz]
 • Opłata za jedną godzinę dydaktyczną powtarzanego przedmiotu oraz za jedną godzinę zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku na studiach stacjonarnych - [pobierz] 

 

UCHWAŁA  Nr  532 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat - [pobierz] [otwórz] 

 


 

UCHWAŁA  Nr  736 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat -  [pobierz]  [otwórz]

 


Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych - dla osób, które rozpoczęły naukę w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie Nr 31/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/2020 -  [pobierz]

 • Opłaty (w PLN ) za  studia niestacjonarne - [pobierz]
 • Opłaty (w PLN )  za studia stacjonarne w języku obcym dla obywateli polskich - [pobierz]
 • Opłaty (w PLN) za studia stacjonarne prowadzone w języku obcym dla cudzoziemców - [pobierz]
 • Opłaty (w PLN) za studia stacjonarne prowadzone w języku polskim dla cudzoziemców - [pobierz]
 • Opłata za jedną godzinę dydaktyczną powtarzanego przedmiotu oraz za jedną godzinę zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku na studiach stacjonarnych - [pobierz]

 


Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych - dla osób, które rozpoczęły naukę w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie Nr 37/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych oraz na studiach doktoranckich dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019 -  [pobierz]  

Opłaty (w PLN ) za  studia niestacjonarne dla studentów rozpoczynających  naukę w roku akademickim  2018/2019 - [pobierz]

 • Opłaty (w PLN) za niestacjonarne studia doktoranckie dla uczestników studiów doktoranckich w rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019 -  [pobierz]
 • Opłaty (w PLN )  za studia stacjonarne w języku obcym dla obywateli polskich rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019 - [pobierz]
 • Opłata za jedną godzinę dydaktyczną powtarzanego przedmiotu oraz za jedną godzinę zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku na studiach stacjonarnych, dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019 - [pobierz]
 • Opłata za jedną godzinę dydaktyczną powtarzanego przedmiotu na studiach doktoranckich  według dziedzin nauki  i dyscyplin naukowych dla uczestników studiów doktoranckich rozpoczynających naukę  w roku akademickim  2018/2019 - [pobierz]
 • Opłata za jedną godzinę dydaktyczną powtarzanego przedmiotu w ramach interdyscyplinarnych studiów doktoranckich  w zakresie biogospodarki oraz biologii i biotechnologii dla uczestników studiów doktoranckich rozpoczynających naukę  w roku akademickim  2018/2019 - [pobierz]

 

Zarządzenie Nr 38/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie rodzajów i wysokości odpłatności za kształcenie cudzoziemców rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019 - [pobierz]

 • Opłaty (w PLN )  za studia stacjonarne  prowadzone w języku obcym dla cudzoziemców rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019 - [pobierz]
 • Opłaty (w PLN) za studia stacjonarne prowadzone w języku polskim dla cudzoziemców rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019 - [pobierz]
 • Opłaty (w PLN ) za  studia niestacjonarne prowadzone w języku polskim i angielskim dla cudzoziemców rozpoczynających  naukę w roku akademickim  2018/2019 - [pobierz]
 • Opłaty (w PLN) za stacjonarne studia doktoranckie prowadzone w języku polskim dla cudzoziemców rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019 - [pobierz]
 • Opłaty (w PLN ) za  niestacjonarne studia doktoranckie prowadzone w języku polskim i angielskim dla cudzoziemców rozpoczynających  naukę w roku akademickim  2018/2019 - [pobierz]

 


Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych - dla osób, które rozpoczęły naukę w roku akademickim 2017/2018

 • Zarządzenie Nr 52/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego  w Olsztynie z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie wysokości opłat za  świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych oraz na studiach doktoranckich dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018 - [otwórz]
 • Zarządzenie Nr 53/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego  w Olsztynie z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie rodzajów i wysokości odpłatności za kształcenie cudzoziemców rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018 - [otwórz]