rok akademicki 2015/2016

Ramowa organizacja roku akademickiego 2015/2016

na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

Semestr

Data

Uczelniana

 inauguracja roku akademickiego

1.10.2015 r.

semestr

zimowy

zajęcia dydaktyczne

3.10.2015 r. - 23.12.2015 r. *

przerwa świąteczna

24.12.2015 r. - 3.01.2016 r.

zajęcia dydaktyczne

4.01.2016 r.- 31.01.2016 r. **

sesja egzaminacyjna zimowa

1.02.2016 r.- 14.02.2016 r.

sesja egzaminacyjna

zimowa - poprawkowa

15.02.2016 r.- 21.02.2016 r.

semestr

letni

zajęcia dydaktyczne

22.02.2016 r.- 24.03.2016 r.***

przerwa świąteczna

25.03.2016 r.- 29.03.2016 r.

zajęcia dydaktyczne

30.03.2016 r.- 12.06.2016 r. ****

sesja egzaminacyjna letnia

13.06.2016 r.- 26.06.2016 r.

wakacje letnie, praktyki wakacyjne

27.06.2016 r.- 11.09.2016 r.

sesja egzaminacyjna

jesienna - poprawkowa

29.08.2016 r.- 11.09.2016 r.

 

w tym:

*)

– 2 listopada 2015 r. (poniedziałek) – dzień rektorski,

**)

– 26 stycznia 2016 r. (wtorek) – zajęcia ze środy,

***)

– zajęcia dydaktyczne dla pierwszego semestru, pierwszego roku studiów drugiego stopnia dla kierunków, na które przeprowadzana jest rekrutacja śródroczna, rozpoczynają się w dniu 7 marca 2016 r. 

****)

– 8 czerwca 2016 r. (środa) – zajęcia z wtorku