Ramowa organizacja roku akademickiego

 

Ramowa organizacja roku akademickiego 2019/2020

na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 

UWAGA

ZMIANA RAMOWEJ ORGANIZACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 - DOTYCZY SEMESTRU LETNIEGO - WPROWADZONA DECYZJĄ NR 47/2020 REKTORA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Z DNIA 6 MAJA 2020 ROKU W SPRAWIE ZMIANY DECYZJI NR 38/2019 REKTORA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Z DNIA 6 MAJA 2019 ROKU W SPRAWIE RAMOWEJ ORGANIZACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 [OTWÓRZ]

W załączniku do Decyzji Nr 38/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2019/2020 dokonuje się zmiany bloku wierszy o nazwie „semestr letni”, na następujący:

 

semestr 

letni 

 zajęcia dydaktyczne

24.02.2020 r. – 09.04.2020 r.

 przerwa świąteczna

10.04.2020 r. – 14.04.2020 r.

zajęcia dydaktyczne oraz sesja egzaminacyjna letnia

od 15.04.2020 r. do zakończenia realizacji programu danego przedmiotu, nie dłużej niż do 02.08.2020 r.  (nie dotyczy praktyk) 1) , 2), 3)

 wakacje letnie

03.08.2020 r. – 30.08.2020 r. 4)

 sesja egzaminacyjna jesienna - poprawkowa

31.08.2020 r. – 30.09.2020 r.

 

1)zajęcia realizowane w formie zdalnej do 14 czerwca 2020 r., od 15 czerwca 2020 r. realizacja zajęć, które z przyczyn merytorycznych nie mogły być realizowane zdalnie,

2)przedmioty, których warunkiem zaliczenia lub przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie części praktycznej bądź praktyki, a które z przyczyn obiektywnych nie mogły być zrealizowane do 2 sierpnia 2020 r., mogą być realizowane także we wrześniu, z terminem zaliczenia do 30 września 2020 r.,

3)  terminy egzaminów w ustaleniu z Samorządem Studenckim w danej jednostce,

4)na kierunkach medycznych dopuszcza się możliwość realizacji zajęć związanych z pobytem studentów w oddziałach klinicznych i innych placówkach leczniczych.

 

 


Ramowa organizacja roku akademickiego 2019/2020

na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 

Semestr

Data

Uczelniana inauguracja roku akademickiego

01.10.2019 r.

semestr

zimowy

zajęcia dydaktyczne

02.10.2019 r. – 23.12.2019 r.

przerwa świąteczna

24.12.2019 r. – 02.01.2020 r.

zajęcia dydaktyczne

03.01.2020 r. – 02.02.2020 r.*

sesja egzaminacyjna zimowa

03.02.2020 r. – 16.02.2020 r.

sesja egzaminacyjna zimowa - poprawkowa

17.02.2020 r. – 23.02.2020 r.

semestr

letni

zajęcia dydaktyczne

24.02.2020 r. – 09.04.2020 r.

przerwa świąteczna

10.04.2020 r. – 14.04.2020 r.

zajęcia dydaktyczne

15.04.2020 r. – 14.06.2020 r. **

sesja egzaminacyjna letnia

15.06.2020 r. – 28.06.2020 r.**

wakacje letnie, praktyki wakacyjne

29.06.2020 r. – 30.08.2020 r.

sesja egzaminacyjna jesienna - poprawkowa

31.08.2020 r. – 13.09.2020 r.

w tym:

  *) – 3 stycznia 2020 r. (piątek) – na studiach stacjonarnych zajęcia poniedziałkowe

**) – na studiach niestacjonarnych Dziekan może ustalić dodatkowy zjazd dydaktyczny w dniach 19-21 czerwca 2020 r., w takim przypadku sesja egzaminacyjna na studiach niestacjonarnych trwa od 22 czerwca do 5 lipca 2020 r.