Rada Kół Naukowych

RADA KÓŁ NAUKOWYCH

 

Przewodnicząca

Maria Latacz - Wydział Biologii i Biotechnologii

 

Wiceprzewodnicząca

Olga Kosewska - Wydział Rolnictwa i Leśnictwa

 

Sekretarz

Piotr Kosiński - Wydział Humanistyczny

 

Neuman Nicoletta - Wydział Bioinżynierii Zwierząt

Miranda Adamczyk - Wydział Geoinżynierii

Piotr Kozera - Wydział Lekarski

Kacper Kokoszko - Wydział Matematyki i Informatyki

Ida Mikulska - Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Kamila Kiełczewska - Wydział Nauk Ekonomicznych

Igor Dybich - Wydział Nauk Technicznych

Aleksandrę Purkiewicz - Wydział Nauki o Żywności

Patrycja Zarazińska - Wydział Nauk Społecznych

Krzysztof Sikora - Szkoła Zdrowia Publicznego

Natalia Święszkowska - Wydział Prawa i Administracji

Adrianna Baranowska - Wydział Sztuki

Karol Gawryś - Wydział Teologii

 

- Decyzja Nr 28/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie Regulaminu Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie [otwórz]

- Decyzja Nr 15/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie Rady Kół Naukowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie [otwórz]