Rekrutacja 2016

 

 

 

Studia stacjonarne

Oferta kształcenia - [otwórz]

Zasady rekrutacji - Uchwała Nr 734 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2016 roku [otwórz]

Studia niestacjonarne

Oferta kształcenia - [otwórz]

Zasady rekrutacji - Uchwała Nr 735 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2016 roku [otwórz]

Laureaci i finaliści olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego

Laureaci i finaliści olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego przyjmowani są na I rok studiów przez komisje rekrutacyjne, zgodnie z Uchwałą Nr 628 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku akademickim 2015/2016, 2016/2017 oraz 2017/2018 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego - [otwórz].

 

Potral rekrutacja.uwm.edu.pl