Skład Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

RADA UCZELNI UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

(kadencja od 01.01.2021 do 31.12.2024 r.)

  1. prof. dr hab. Marek CHMAJ - przewodniczący,
  2. prof. dr hab. Amadeusz KRAUSE,
  3. prof. dr hab. Krzysztof MIKULSKI,
  4. prof. dr hab. Zbigniew CHOJNOWSKI,
  5. prof. dr hab. Tadeusz KAMIŃSKI,
  6. prof. dr hab. Mariusz Jerzy STOLARSKI,
  7. Przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego.