Wyjazdy szkoleniowe dla pracowników administracyjnych i dydaktycznych w ramach Programu Erasmus+

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje pracowników o możliwości ubiegania się o wyjazd w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018:

- wyjazd w celach szkoleniowych STT13 października 2017 upływa termin przyjmowania zgłoszeń (Formularz aplikacyjny, Indywidualny program szkolenia). Zainteresowani powinni złożyć komplet dokumentów w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej (Rektorat, 2 piętro, pokój 221D).

Więcej informacji: http://www.uwm.edu.pl/bwz/strefa-pracownika/

Przykładowe szkolenia: staffmobility.eu/staff-week-search

UWAGA Pracownicy nie mogą odbywać szkolenia w tej samej instytucji, w której realizowali mobilność w poprzednich 2 latach akademickich.

- wyjazd w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych STA – Pracownicy zainteresowani wyjazdem powinni skontaktować się ze swoim Koordynatorem Wydziałowym (termin przyjmowania zgłoszeń jest ustalony indywidualnie przez każdy Wydział) i złożyć u niego komplet dokumentów (Formularz aplikacyjny, Zaproszenie z instytucji przyjmującej, Indywidualny program nauczania).

Więcej informacji: http://www.uwm.edu.pl/bwz/strefa-pracownika/

Dodatkowych informacji udziela: Anna Bogusławska, e-mail: anna.boguslawska@uwm.edu.pl, tel. 89 523 34 15