Stypendia na staże naukowe w Kanadzie

Biuro ds. Współpracy Naukowej zachęca do aplikowania o stypendia na staże naukowe w Uniwersytecie Torontońskim. Program Języka Polskiego i Literatury Polskiej na Uniwersytecie Torontońskim oferuje dwa rodzaje stypendiów dla studentów z Polski:

  • Stypendium dla studentów studiów doktoranckich i magisterskich uzupełniających (na kierunkach humanistycznych), krótkoterminowy staż naukowy na UofT (Visiting Graduate Student Award) na rok 2018-19.

Polonistyka na Wydziale Języków i Literatur Słowiańskich na Uniwersytecie Torontońskim kieruje swoją ofertę do młodych naukowców zainteresowanych prowadzeniem badań w Ameryce Północnej. Komisja stypendialna weźmie pod uwagę przede wszystkim założenia projektów badawczych, które kandydaci chcieliby zrealizować na tutejszym uniwersytecie, a także ich kompatybilność z działalnością Programu Języka Polskiego i Literatury Polskiej na UofT (University of Toronto). Kandydaci mogą składać wnioski na pobyt trwający 6-, 12- lub 24- tygodnie. Wizyta może odbyć się w terminach od połowy września do połowy maja. Rekrutacja trwa do 21 stycznia 2018 r.

  • Stypendium dla studentów rozpoczynających studia doktoranckie lub magisterskie uzupełniające na Polonistyce na Wydziale Języków i Literatur Słowiańskich na UofT (Graduate Student Scholarship).

Stypendium skierowane jest do studentów rocznych magisterskich studiów uzupełniających bądź studiów doktoranckich, przyjętych na studia polonistyczne na Uniwersytecie Torontońskim (UofT). W przypadku doktorantów, stypendium może być odnawialne i przedłużane maksymalnie do 4 lat. Kandydaci na studia polonistyczne muszą spełnić określone wymagania. Termin przesyłania aplikacji upływa 15 grudnia 2017 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na początku 2018 roku.
Więcej informacji znajduje się na stronie: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/185-stypendia-na-staze-naukowe-w-kanadzie