Staże naukowe w ramach stypendium Fundacji Dekabana w roku 2018 - ogłoszenie konkursu

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej UWM informuje o ogłoszonym konkursie Fundacji A.S. Dekabana na 5-miesięczne staże dla młodych naukowców  w Kanadzie na Uniwersytecie w Vancouver (The University of British Columbia) w roku 2018.
Stypendia przeznaczone są dla młodych nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora, którzy nie ukończyli jeszcze 40 roku życia.
Termin przesyłania zgłoszeń do Biura ds. Współpracy Międzynarodowej UWM mija 31 sierpnia 2017 r.
Kontakt:
Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn
tel. +48 89 523 39 26
bwm@uwm.edu.pl