Nowy program stypendialny Indonezji

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje o nowym programie stypendialnym Indonezji.

Poniżej znajduje się zaproszenie Ambasady RP w Dżakarcie do składania propozycji zorganizowania szkoleń dla grup indonezyjskich wykładowców.

Propozycje należy złożyć najpierw do Biura ds. Współpracy Międzynarodowej w terminie do 21 lutego br.

 

 

Dotyczy: nowego programu stypendialnego Indonezji – pilne zaproszenie dla polskich wyższych uczelni technicznych

Ministerstwo Badań, Technologii i Szkolnictwa Wyższego (Ministry of Research, Technology and Higher Education, MORTHE) Indonezji ogłosiło nową, zreformowaną edycję programu stypendialnego dla wykładowców politechnik i wydziałów technicznych uniwersytetów. Program o nazwie Vocational Competence Retooling Scholarship Program for Lecturers of Vocational Higher Education przewiduje wysłanie ok. 200 wykładowców na szkolenia w zagranicznych politechnikach, uniwersytetach i szkołach medycznych. W związku z tym MBTSW Indonezji zaprasza polskie uczelnie wyższe do pilnego składania propozycji zorganizowania szkoleń dla grup indonezyjskich wykładowców. Szkolenia te powinny być organizowane przez wydziały zajmujące się jednymi z następujących dziedzin wiedzy:

1)      Energia (ropa i gaz, energia geotermalna, proces rafinacji, kwestie środowiskowe);

2)      Rolnictwo i żywność (uprawa, przetwórstwo spożywcze,  bezpieczeństwo żywności, rybołówstwo, akwakultura);

3)      Connectivity, w tym transport (przemysłowa produkcja środków transportu, ich podzespołów i części zamiennych; kwestie morskie, w tym nawigacja i budowa statków; automatyzacja przemysłowa, budowa i rozbudowa portów, lotnictwo) oraz IT (analityka big data, sztuczna inteligencja, administracja baz danych, audyt IT, systemy cyberbezpieczeństwa);

4)      Zdrowie (pielęgniarstwo, dietetyka, elektromedycyna);

5)      Turystyka (zarządzenie firmą turystyczną,  zrównoważone zarządzanie miejscem turystycznym).

Ponadto istnieje możliwość zaproponowania szkoleń w tematach pokrewnych, wykraczających poza wymienione wyżej. Wymaga to jednak od polskiej uczelni uzasadnienia, że szkolenie to jest relewantne dla rozwoju gospodarczego Indonezji.

 

Przygotowywane przez uczelnie propozycje szkoleń powinny brać pod uwagę poniższe zastrzeżenia:

  • Długość szkoleń to 8-12 tygodni;
  • Szkolenia powinny być przeprowadzone co do zasady pomiędzy majem a wrześniem 2018 r.
  • Językiem wykładowym szkoleń jest j. angielski;
  • Grupy indonezyjskich uczestników powinny składać się z 15-30 osób;
  • Szkolenia powinny kończyć się przyznaniem uczestnikom „certyfikatu kompetencji” (certificate of competence), najlepiej uznawanego międzynarodowo, bądź posiadającego formę, która pozwoli posłużyć się nim w międzynarodowym obiegu. Jeśli wydanie takiego certyfikatu nie jest możliwe, dopuszczalny (acz niepreferowany) jest certyfikat uczestnictwa. Przed jego przyznaniem strona indonezyjska oczekuje przeprowadzenia „testu kompetencji” i ew. napisania raportów przez uczestników;
  • Indonezyjscy wykładowcy uczestniczący w szkoleniach z reguły posiadają tytuł licencjata bądź magistra, rzadziej stopień naukowy doktora;
  • Celem szkoleń nie jest polepszenie metodologii nauczania/prowadzenia wykładów. Jest nim zwiększenie kompetencji i praktycznej wiedzy uczestnika w dziedzinie, w której się specjalizuje. Dlatego komponent teoretyczny dotyczący dziedziny lub metodologii nauczania nie powinien być większy niż 10-30%, zaś 70-90% powinna stanowić praktyka;
  • Strona indonezyjska oczekuje, że centralną częścią kursu będzie praktyka/staż w przedsiębiorstwie lub instytucji działającej w obszarze, w którym prowadzone jest szkolenie (np. klinika, stocznia, port, przedsiębiorstwo naftowe, firma IT o wysokiej specjalizacji etc.). Dlatego szczególnie zachęcane są uczelnie posiadające partnerstwa z takimi instytucjami. Jeśli przedsiębiorstwa nie są w stanie zaakceptować krótkiego stażu, uczelnia powinna zaproponować komponent praktyczny w formie wykładów bądź ćwiczeń z praktykami;
  • Oferta uczelni powinna odnosić się do powyższych zastrzeżeń  oraz zawierać w szczególności:

- przybliżony program szkolenia z podziałem na tygodnie;

- cenę obejmującą czesne oraz zakwaterowanie (ew. również wyżywienie);

- oczekiwany poziom znajomości j. angielskiego uczestników (proponowany przez ministerstwo poziom to egzamin TOEFL na poziomie 500 pkt lub IELTS na poziomie 5.5).

MORTHE oczekuje przesłania przez uczelnie wstępnych propozycji do końca lutego br. Powinny one zawierać jak najwięcej z wymienionych elementów. Jednak jeśli nie jest to możliwe, dopuszcza również propozycje bardziej ogólne, które następnie zostaną uszczegółowione w trakcie indywidualnych negocjacji pomiędzy MORTHE a uczelnią.

 

Zainteresowane uczelnie proszone są o przesyłanie propozycji szkoleń bezpośrednio do MORTHE w podanym wyżej terminie w formie elektronicznej na:

 

Ms. Deis Savitri Asrtsheila

Section Head of Vocational Higher Education Institution Development II

DGIRTHE – MORTHE

pkptvokasi@ristekdikti.go.id

Tel. +62 81288281233

 

Mr. Heddy R. Agah

Expert Team Leader

For Retooling Scholarship Program for Lecturers of Vocational Higher Education

DGIRTHE – MORTHE

heddyagah@yahoo.co.id

Tel. +62 816855913

 

Powyższe osoby udzielają również dodatkowych informacji.

 

Ostateczna propozycja powinna dodatkowo być wysłana do wiadomości na adresy pracowników MORTHE dindisulaeman@gmail.com oraz yennahmulia.winata@gmail.com oraz dyplomaty z Ambasady RP (michal.weglarz@msz.gov.pl). Kilka informacji uzupełniających przesyłamy również w załączeniu.

 

W uzupełnieniu powyższego, Ambasada RP informuje, że MORTHE podjęło decyzję o dopuszczeniu zagranicznych uniwersytetów do otwierania filii w Indonezji. Warunkiem jest partnerstwo z jednym z indonezyjskich uniwersytetów (również prywatnych) oraz kształcenie w jednym z priorytetowych obszarów wyznaczonych przez Ministerstwo. Są to:  technologia, inżynieria, matematyka, biznes i zarządzanie.

 

Ponadto, w oddzielnej późniejszej korespondencji Ambasada przekaże informacje nt. Europejskich Targów Szkolnictwa Wyższego w Indonezji, planowanych na listopad 2018 r.