Rekrutacja - kolejne lata

 

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2023/2024

 

ZASADY REKRUTACJI

UCHWAŁA Nr 226 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji  kandydatów na I rok studiów wyższych na rok akademicki 2023/2024

 

OFERTA KSZTAŁCENIA NA ROK AKADEMICKI 2023/2024

 - studia stacjonarne [otwórz]

 - studia niestacjonarne [otwórz]

  

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2026/2027

 

ZASADY PRZYJMOWANIA LAUREATÓW I FINALISTÓW OLIMPIAD

UCHWAŁA  Nr  227 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku akademickim 2026/2027 laureatów i finalistów olimpiad 

  

dodano 29-06-2022 


 

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2022/2023

ZASADY REKRUTACJI

UCHWAŁA Nr 106 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji  kandydatów na I rok studiów wyższych na rok akademicki 2022/2023

  

OFERTA KSZTAŁCENIA NA ROK AKADEMICKI 2022/2023

- studia stacjonarne [otwórz]

 - studia niestacjonarne [otwórz]

 

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2025/2026

ZASADY PRZYJMOWANIA LAUREATÓW I FINALISTÓW OLIMPIAD

UCHWAŁA  Nr  107 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie  zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku akademickim 2025/2026 laureatów i finalistów olimpiad

dodano 29-06-2021 


 

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

ZASADY REKRUTACJI

- Uchwała Nr 718 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na I rok studiów wyższych na rok akademicki 2021/2022, ze zmianami [otwórz] 

 

 

OFERTA KSZTAŁCENIA NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

- studia stacjonarne [otwórz]

- studia niestacjonarne [otwórz]

  

ZASADY PRZYJMOWANIA LAUREATÓW I FINALISTÓW OLIMPIAD - UCHWAŁA Nr 263 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku akademickim 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego (ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 383 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 263 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku akademickim 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego)

 dodano 26-06-2020


 

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2023/2024

ZASADY PRZYJMOWANIA LAUREATÓW I FINALISTÓW OLIMPIAD - Uchwała Nr 531 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie w roku akademickim 2023/2024 laureatów i finalistów olimpiad


REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2024/2025

ZASADY PRZYJMOWANIA LAUREATÓW I FINALISTÓW OLIMPIAD - Uchwała Nr 719 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim 
w Olsztynie w roku akademickim 2024/2025 laureatów i finalistów olimpiad [otwórz]

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian danych zawartych w niniejszych informacjach. Informujemy że dane tu zawarte nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.