REKRUTACJA 2022

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2022/2023

 

ZASADY REKRUTACJI

UCHWAŁA Nr 106 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji  kandydatów na I rok studiów wyższych na rok akademicki 2022/2023 (ze zm.)

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

 

OFERTA KSZTAŁCENIA NA ROK AKADEMICKI 2022/2023

- studia stacjonarne [pobierz]  [otwórz]

- studia niestacjonarne [pobierz]   [otwórz]

 

NOWE KIERUNKI W OFERCIE KSZTAŁCENIA OD ROKU AK. 2022/2023: 

  • doradztwo podatkowe - studia pierwszego stopnia - licencjackie z 6-semestralnym okresem nauki o profilu ogólnoakademickim; forma stacjonarna i niestacjonarna (jednostka administrująca – Wydział Prawa i Administracji),
  • inżynieria w logistyce - studia pierwszego stopnia - inżynierskie z 7-semestralnym okresem nauki o profilu praktycznym; forma stacjonarna (jednostka administrująca – Wydział Nauk Technicznych),
  • produkcja muzyczna i realizacja dźwięku - studia pierwszego stopnia - licencjackie z 6-semestralnym okresem nauki o profilu ogólnoakademickim; forma stacjonarna (jednostka administrująca – Wydział Sztuki),

 

studia drugiego stopnia na kierunkach:

  • dietetyka, z 4-semestralnym okresem nauki o profilu praktycznym; forma stacjonarna, (jednostka administrująca – Szkoła Zdrowia Publicznego),
  • leśnictwo w zakresie kształcenia pn. nowe trendy w leśnictwie, z 3-semestralnym okresem nauki o profilu praktycznym; forma stacjonarna, (jednostka administrująca – Wydział Rolnictwa i Leśnictwa),

 

Zapraszamy do serwisu dla kandydatów na studia - https://rekrutacja.uwm.edu.pl/