Contact us

University of Warmia and Mazury in Olsztyn
ul. Michała Oczapowskiego 2
10-719 Olsztyn
---------------------------------------------------------------
NIP 739-30-33-097
REGON 510884205
---------------------------------------------------------------