Zdobytą wiedzę wykorzystali w praktyce

Przewodnicząca Sejmiku, Bernadeta Hordejuk oraz Przewodnicząca Komisji Współpracy Międzynarodowej, dr hab. Teresa Atsramowicz-Leyk, prof. UWM ze studentami z Ukrainy na spotkaniu kończącym praktyki w Samorządzie Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Studenci z Ukrainy zakończyli praktyki w Urzędzie Marszałkowskim. Finałem praktyk było spotkanie z Bernadetą Hordejuk, przewodniczącą Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Grupa studentów politologii I roku st. magisterskich z Ukrainy rozpoczęła praktyki w Samorządzie Województwa Warmińsko-Mazurskiego w styczniu tego roku. Przez kilka tygodni uczestniczyli w wizytach studyjnych, seminariach, wykładach, a także w pracach niektórych komórek urzędu. Praktykanci zapoznali się m.in. z zakresem kompetencji sejmiku, zarządu województwa oraz jednostek Samorządu Województwa, Strategią Rozwoju Społeczno–Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Regionalnym Programem Operacyjnym Warmii i Mazur 2014-2020, a także odbyli wizytę studyjną w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim oraz gminie Świątki.

Studenci uczestniczyli także w posiedzeniach stałych komisji sejmiku oraz sesjach Sejmiku Warmińsko-Mazurskiego, dzięki czemu, oprócz wiedzy teoretycznej uzyskali także możliwość rozwinięcia kompetencji oraz praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy.

Finałem praktyk było spotkanie z Bernadetą Hordejuk, przewodniczącą Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, która pogratulowała studentom i wręczyła im dokument potwierdzający odbycie praktyk wraz z drobnymi upominkami.

- Cieszę się że studenci z Ukrainy chcą u nas studiować. Zawsze staram się uświadamiać młodym, studiującym ludziom, że to oni są przyszłością kraju i to od nich, od ich ambicji, konsekwencji, pracy i obywatelskiego zaangażowania zależeć będzie kształt ojczyzny. Tak jest w Polsce i wierzę, że również na Ukrainie. To niezwykła szansa rozwoju zarówno dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jak i samych studentów z Ukrainy. Taka forma studiowania jest korzystna dla dialogu, wzajemnego poznawania się i coraz lepszego zrozumienia. Mam nadzieję że ta inicjatywa będzie kontynuowana. Studenci z Ukrainy, ale również z innych państw są w Samorządzie Województwa Warmińsko-Mazurskiego zawsze mile widziani – powiedziała przewodnicząca Bernadeta Hordejuk
Studenci z Ukrainy dzięki umowie między Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (UWM) a Uniwersytetem Narodowym Politechnika Lwowska we Lwowie mogą studiować jeden rok w Polsce i uzyskają dyplom ukończenia studiów magisterskich, który będzie uznawany w całej Unii Europejskiej.

Główną inicjatorką współpracy oraz koordynatorką umowy ze strony UWM jest dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk, prof. UWM, radna Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego VI kadencji, która sprawuje w nim funkcję przewodniczącej Komisji Współpracy Międzynarodowej.

Prof. T. Astramowicz-Leyk koordynuje także współpracę z Uniwersytetem Narodowym Lwowska Politechnika oraz jest koordynatorką polsko-ukraińskiego forum naukowego, które odbywa corocznie (we współpracy z samorządem województwa) od 2015 roku naprzemiennie we Lwowie i Olsztynie. Kolejne V forum odbędzie się w dniach 23-24 maja tego roku w Olsztynie.

tal