Zapraszamy na 15. bal charytatywny UWM

Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza wszystkich na 15. bal charytatywny.

Bal odbędzie się 10 lutego 2018 r., o godz. 20:00 w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. M. Oczapowskiego 12 B.

Koszt wstępu, to 500,00 zł od pary.

 

Dochód z poprzednich balów charytatywnych trafił już m.in. do: Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Żardenikach i w Olsztynie im. K. Makuszyńskiego (dla którego UWM sprowadził z Monachium sprzęt do terapii muzycznej), Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, Fundacji „A kogo” Ewy Błaszczyk, kilka razy do pracowników mających chore dzieci i dwukrotnie do Domu dla Dzieci w Gryźlinach.

Dlaczego warto być na uniwersyteckim balu?

prof. Małgorzata Darewicz, dziekan WNoŻ

Bo warto świętować w towarzystwie miłych ludzi, z którymi pracuje się na co dzień. Bo ciekawy program artystyczny, bardzo ładne dekoracje sali. Bo warto wesprzeć słuszną ideę.

prof. Andrzej Koncicki, prodziekan WMW

Bo przyświeca mu szczytny cel. Bo jest na nim świetna zabawa integrująca środowisko uniwersyteckie i jego otoczenie. Bo zawsze występuje na nim ZPiT Kortowo, który pokazuje ciekawy program artystyczny.

mgr Maria Siemionek, kierownik Studium Języków Obcych

Bo trzeba pomagać dzieciom. Bo można spotkać wielu znajomych i porozmawiać. Bo panuje na nim wspaniała atmosfera. Bo jest na wysokim poziomie i obowiązuje na nim dress code. Poza tym zawsze towarzyszy mu interesujący program artystyczny. 

lek

w kategorii