Zaczynamy nowy rozdział

Ustalenie priorytetów działań, walka ze skutkami pandemii, dbałość o bezpieczeństwo studentów oraz powołanie Rady Rektorskiej - to zadania, które w najbliższym czasie staną przed nowym kierownictwem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i władzami dziekańskimi.

Pierwszego września odbyło się pierwsze w kadencji 2020-24 spotkanie nowych władz rektorskich z nowymi dziekanami. Dziekani na stojąco i oklaskami przywitali nowego rektora i prorektorów. Prof. Jerzy Przyborowski, od 1 września rektor UWM, przedstawił model zarządzania uczelnią, który zamierza wdrożyć.

- To model partycypacyjny, w którym na każdym szczeblu zarządzania, od rektora do kierownika dziekanatu, każdy lider otrzyma maksimum władzy, ale i odpowiedzialności. Chciałbym bardzo, abyście państwo na wszystkich poziomach zadbali o tę partycypację - podkreślał prof. J. Przyborowski. Oprócz nominacji na stanowisko, każdy z nowo powołanych dziekanów otrzymał informację, jakie środki finansowe ma do dyspozycji.

Rektor zaznaczył, że powołania na stanowiska prorektorów i dziekanów były decyzjami bardzo przemyślanymi.

- Jest to dla mnie ogromny zaszczyt, że przyjęliście państwo moje zaproszenie do współpracy. Podejmowane przez państwa decyzje będą zawsze przeze mnie honorowane, pod warunkiem, że będą zgodne z prawem, z misją i strategią Uniwersytetu, które za chwilę będziemy tworzyć - mówił rektor UWM.

W kontekście zadań, które stoją przed Uniwersytetem w najbliższym czasie, rektor prof. Przyborowski wymienił: ustalenie priorytetów działań, opracowanie strategii rozwoju w oparciu o perspektywę unijną, powołanie Rady Rektorskiej, walkę ze skutkami pandemii oraz dbałość o bezpieczeństwo studentów i pracowników.

- Mam nadzieję, że zapewnimy bezpieczeństwo przy realizacji zadań edukacyjnych. Wszystkie priorytety będziemy ustalać z zachowaniem zasady konsensusu – obiecał rektor.

Rektor Jerzy Przyborowski zwrócił uwagę, że nie da się uniknąć kosztów COVID 19 w sferze finansowej, a priorytetem powinno być utrzymania wysokiej jakości kształcenia. Jednocześnie obiecał, że ci którzy do tej pory słabo radzili sobie z kształceniem zdalnym przy użyciu nowoczesnych technik, otrzymają pomoc i wsparcie.

Na koniec swego wystąpienia jeszcze raz pogratulował wszystkim nominacji, życząc zebranym i całemu Uniwersytetowi wielu sukcesów.

- To, co udało nam się osiągnąć pod przewodnictwem rektora Ryszarda Góreckiego, daje nam bardzo dobry punkt wyjścia. Startujemy dziś z bezpiecznej pozycji – podkreślił prof. J. Przyborowski.

lek

w kategorii