X Sesja Naukowa Życie prywatne Polaków w XIX wieku "Śmiech humor satyra"|

Historycy z całej Polski będą rozmawiali w Olsztynie o życiu Polaków w XIX wieku, koncentrując się na kulturowej i społecznej roli śmiechu w życiu w dobie rozbiorów.

Organizatorzy zapraszają na jubileuszową, X sesję naukową z cyklu „Życie prywatne Polaków w XIX wieku”, która przenosi uwagę na kulturową i społeczną rolę śmiechu w życiu Polaków doby rozbiorów. Organizatorzy proponują perspektywę poznawczą życia prywatnego i życia codziennego epoki – jego ogląd przez pryzmat reakcji emocjonalnej, jaką jest śmiech. Celem konferencji jest porównawczy ogląd ról i znaczeń humoru, komizmu, śmiechu i śmieszności w historii, kulturze i literaturze, prasie, ikonografii, twórczości muzycznej Polaków w XIX stuleciu. Polacy w  okresie budowania swojej tożsamości narodowej, walk narodowo-wyzwoleńczych, represji popowstaniowych, dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej nie byli pozbawieni poczucia humoru. 

Organizatorzy: Instytut Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Olsztynie

Konferencja odbędzie się w dniach 29-30 listopada na Wydziale Humanistycznym UWM