Wysokie miejsce UWM w rankingu Uniwersytetu w Leiden

studenci w trakcie zajęć
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski znalazł się w gronie największych i najlepszych uczelni świata w rankingu przygotowywanym przez Uniwersytet w Leiden (Holandia). Uczelnia została szczególnie doceniona w obszarze nauk przyrodniczych i o ziemi.

CWTS Leiden Ranking to jeden z ważniejszych światowych rankingów akademickich. W tegorocznej edycji uwzględnił 1225 uczelni z 69 krajów. Ranking powstaje wyłącznie na podstawie danych bibliometrycznych dostępnych w bazie Web of Science z uwzględnieniem podziału na następujące obszary naukowe: biomedyczne i o zdrowiu (Biomedical and health sciences), przyrodnicze i o ziemi (Life and earth sciences), matematyczne i informatyczne (Mathematics and computer science), fizyczne i inżynieryjne (Physical science and engineering) oraz społeczne i humanistyczne (Social sciences and humanities).

Ranking oparty jest więc o obiektywne i mierzalne kryteria, a od 3 lat w tym zestawieniu prezentowane są wyniki w 4 kategoriach: wpływ naukowy (scientific impact), otwarty dostęp do publikacji (open access), współpraca (collaboration), a także udział kobiet w osiągnięciach badawczych (gender).

W tegorocznym rankingu Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zdobył wysoką pozycję w obszarze nauk przyrodniczych i o ziemi (Life and earth sciences). W kategorii wpływ naukowy nasza uczelnia zajęła 220. miejsce na świecie, 71. w Europie i 2. w Polsce. Z polskich uczelni wyprzedziła nas jedynie SGGW w Warszawie, a na 3. miejscu znalazł się Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Udział kobiet w osiągnięciach badawczych w obszarze nauk przyrodniczych zagwarantował UWM miejsce 3. wśród polskich uczelni i 261. na świecie. Z kolei w takich kategoriach jak: otwarty dostęp do publikacji (publikacje w wiarygodnych czasopismach w całości w otwartym dostępie) oraz współpraca owocujące wspólnymi publikacjami, UWM zajął wśród polskich uczelni 5. miejsce i 414. na świecie.

- Cieszy nas pojawienie się UWM w tym rankingu oraz rzeczywiście wysokie miejsca w kilku kategoriach. Szczególnie, że CWTS Leiden Ranking jest postrzegany jako ranking merytoryczny, równie ważny jak rankingi z grupy Big 4. W liczbie publikacji wypadamy bardzo dobrze, ale musimy jeszcze trochę popracować nad jakością tych prac, co pomoże nam w awansie w kolejnej edycji rankingu – podkreśla prof. Paweł Wielgosz, prorektor ds. umiędzynarodowienia uczelni.

syla