Wyróżnienie PAN dla naukowców UWM

prof. dr hab. Krzysztof Kozłowski, prof. dr hab. Dariusz Mikulski, dr hab. Aleksandra Drażbo
Troje naukowców z Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM otrzymało wyróżnienie Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk za osiągnięcia naukowe w 2021 roku.

Nagrodzony projekt nosi nazwę „Technologie pozwalające na istotne obniżenie emisji gazów cieplarnianych, azotu i fosforu do środowiska naturalnego bez negatywnego wpływu na wyniki produkcyjne drobiu”. Jest to wspólne dzieło interdyscyplinarnego zespołu 22 naukowców, reprezentujących 9 jednostek naukowo-badawczych, m.in. z Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego - prof. dr hab. Krzysztofa Kozłowskiego, prof. dr hab. Dariusza Mikulskiego, dr hab. Aleksandry Drażbo - wszyscy z Katedry Drobiarstwa i Pszczelnictwa. Ponadto do zespołu weszli naukowcy z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Zakładu Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa Instytutu Zootechniki – PIB w Balicach.

Zespół badawczy powstał 5 lat temu. Każdy z członków zespołu otrzymał inne zadania. Naukowcy z UWM byli odpowiedzialni za przeprowadzenie doświadczeń na indykach rzeźnych, w żywieniu których stosowano różne poziomy oraz formy pierwiastków (tradycyjne lub w postaci nanocząstek). Ich badania dotyczyły również zastosowania w mieszankach paszowych komponentów surowych oraz poddanych fermentacji.

- Ta nagroda jest dla nas bardzo ważna. To duże wyróżnienie. Pokazuje, że nasze badania są doceniane. Najważniejsze jednak jest to, że wszystko, czym zajmował się cały zespół, ma wymierne zastosowanie w produkcji drobiu rzeźnego - cieszy się prof. Krzysztof Kozłowski.

Czym zatem zajmowali się kortowscy uczeni i jaki jest efekt ich badań?

- Wyniki naszych badań opisaliśmy w sumie w 21 publikacjach naukowych. Ale nie one są najważniejsze. Najważniejsze jest to, że producenci poprzez zastosowanie wytworzonych technologii w produkcji drobiu rzeźnego mogą lepiej wykorzystać pasze oraz uzyskać lepsze wyniki odchowu kurcząt i indyków rzeźnych, a także zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska naturalnego przy jednoczesnym polepszeniu wydajności i jakości mięsa - wyjaśnia prof. Kozłowski

Rozwiązania zaproponowane przez naukowców z Kortowa oraz innych jednostek już są transferowane do firm przemysłowych. Wśród nich są 3 autorskie kompleksowe technologie produkcji pasz i żywienia drobiu, nieznane dotąd na rynkach krajowych i zagranicznych.

Dodatkowym efektem jest obniżenie emisji gazów cieplarnianych oraz amoniaku poprzez wykorzystanie nowo wytworzonych mieszanek paszowych o obniżonym poziomie pierwiastków. Drugim efektem ekologicznym jest zmniejszenie zużycia wody technologicznej podczas wytwarzania mieszanek paszowych z 30 do 8 litrów na 1 tonę.

Obecnie Polska pod względem wielkości produkcji drobiu rzeźnego zajmuje 1. miejsce w Unii Europejskiej, ale konkurencja w tej branży nie śpi. Rozwiązania zaproponowane przez naukowców z wyróżnionego zespołu zwiększają konkurencyjność sektora drobiarskiego w stosunku do pozostałych sektorów mięsnych oraz wzmacniają konkurencyjność polskiej branży drobiarskiej w Europie.

lek

w kategorii