Wyniki badań naukowców z UWM w Scientific Reports

W Scientific Reports należącego do grupy Nature ukazał się artykuł, którego autorami są uczeni z UWM. Wyniki ich badań mogą być przełomem w zrozumieniu patofizjologii udaru, a przede wszystkim opracowaniu nowych leków.

Zespół, którego artykuł ukazał się w czasopiśmie Scientific Reports należącego do grupy Nature jest dość liczny. Głównie są to osoby z Katedry Neurochirurgii Wydziału Lekarskiego: mgr inż. Dominika Gołubczyk, dr Izabela Małysz–Cymborska, mgr Łukasz Kalkowski, dr Joanna Kwiatkowska i mgr Kamila Milewska.

- Nawiązaliśmy też współpracę z Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej: z dr. hab. Piotrem Holakiem, dr Joanną Głodek, prof. Zbigniewem Adamiakiem oraz prof. Andrzejem Pomianowskim. Znacznie ułatwiło nam to pracę z dużymi modelami zwierzęcymi. Współpracujemy także z dr. Michałem Zawadzkim, który na co dzień jest radiologiem interwencyjnym w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie. Dr Zawadzki pomógł nam opanować technikę nawigowania cewnikami w naczyniach tętniczych. Merytorycznie bardzo wspierają nas światowej sławy eksperci - dr hab. Piotr Walczak (prof. wizytujący na UWM) oraz dr hab. Mirosław Janowski, którzy na co dzień pracują w Stanach Zjednoczonych - mówi Dominika Gołubczyk.

Publikacja naukowców z UWM przedstawia opracowany przez nich model udaru niedokrwiennego u świni domowej. Udar niedokrwienny jest trzecią najczęstszą przyczyną zgonów i główną przyczyną długotrwałej ciężkiej niepełnosprawności u dorosłych. Do tej pory istnieje tylko jeden lek zatwierdzony przez FDA, wykazujący skuteczność w leczeniu udaru niedokrwiennego.

- Procedura, którą zastosowaliśmy jest mało inwazyjna i polega na wprowadzeniu cewnika do tętnicy zaopatrującej mózg i podaniu pod kontrolą rezonansu magnetycznego roztworu indukującego zator w celu wytworzenia udaru niedokrwiennego. Świnia jest bardzo pożądanym gatunkiem w modelowaniu indukcji udaru i wiele zespołów podejmowało starania wytworzenia modelu, korzystając z techniki endowaskularnej. Jednak złożoność unaczynienia (obecność rete mirabile) uniemożliwiała postęp. Nasza strategia polegająca na wstrzykiwaniu roztworu pro-zakrzepowego do tętnicy gardłowej wstępującej wydaje się być przełomowym rozwiązaniem, a naszemu zespołowi jako pierwszemu udało się wykazać możliwość indukcji modelu udaru wewnątrznaczyniowego u świń - wyjaśnia Dominika Gołubczyk.

Pierwsze wyniki swoich badań uczeni uzyskali pod koniec 2017 roku. Przygotowywanie publikacji trwało dwa lata.

- W międzyczasie wyniki te zostały kilkukrotnie nagrodzone na konferencjach naukowych: ISMRM w Paryżu (2018 rok), SIGN w Stanach Zjednoczonych (2019) oraz na BRAIN & BRAIN PET w Japonii (2019 rok). To ogromne wyróżnienie i motywacja do dalszej pracy, jednakże jest to osiągnięcie całej grupy,bo bez nich to nie byłoby możliwe - dodaje Dominika Gołubczyk.

Dominika Gołubczyk jest absolwentką Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Obecnie jest zatrudniona na Wydziale Lekarskim jako laborant w projektach międzynarodowych, realizowanych przez Katedrę Neurochirurgii, dodatkowo przygotowuje pracę doktorską związaną z wykorzystaniem procedur dotętniczych w modelowaniu i leczeniu chorób neurodegeneracyjnych. Obecnie pracuje nad szczegółową charakteryzacją infiltracji efektorów zapalnych / immunologicznych w tkance objętej udarem.

syla

Z lewej: Łukasz Kalkowski, Piotr Holak, Kamila Milewska, Izabela Małysz – Cymborska, Piotr Walczak, Dominika Gołubczyk