Wynalazki z UWM nagrodzone w Chorwacji

Medale zdobyte podczas Targów Inova – Budi Uzor
Podajnik pneumatyczno-wibracyjny do iniekcji zapraw oraz prototyp falochronu generującego energię elektryczną zdobyły nagrody i wyróżnienia podczas targów wynalazczości Budi Uzor 2018 w Zagrzebiu.

Ogólnoświatowe targi odbyły się w dniach 13-17 listopada. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski i powstałe na nim wynalazki reprezentowali pracownicy Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

- Z uwagą przyglądamy się, jakie projekty badawcze realizowane są aktualnie na naszej uczelni. Wybrane przez nas wynalazki są bardzo ciekawe i mają duży potencjał komercjalizacyjny. W targach bierze udział wiele instytucji i przedstawicieli biznesu, którzy mogą być zainteresowani dalszą współpracą, a może nawet i nabyciem praw do tych wynalazków – wyjaśnia Konrad Szydłowski, broker innowacji z Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM.

Podczas chorwackich targów przedstawiciele z UWM zaprezentowali podajnik pneumatyczno-wibracyjny do iniekcji zapraw, którego autorem jest prof. Robert Wójcik z Instytutu Budownictwa UWM. Podajnik ten stosowany jest w budownictwie w celu konsolidacji i uszczelnienia murów, ścian oporowych, posadzek, fundamentów techniką iniekcji. Wypełnienie pęknięć, pustek, rys, szczelin lub kawern (pusta przestrzeń w skałach, powstała w wyniku rozpuszczania składników skalnych,) wzmacnia konstrukcję i powstrzymuje dalszą ich degradację. Iniekcja wykonana zaprawami mineralnymi może również stanowić wstępny etap uszczelniania umożliwiający przeprowadzenie dalszych zabiegów wzmacniających lub uszczelnień przeciwwodnych.

- To jest bardzo innowacyjne rozwiązanie. Nie ma czegoś takiego na rynku – dodaje Konrad Szydłowski.

Z Konradem Szydłowskim z Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie rozmawiał Arkadiusz Stępień-Miernikowski z Radia UWM FM. Posłuchajcie!

Drugi prezentowany i nagrodzony w Chorwacji wynalazek to prototyp falochronu wytwarzającego energię elektryczną. Jego twórcami są doktoranci z Wydziału Nauk Technicznych - Mateusz Pietkiewicz i Andrzej Ostrowski. Falochron ustawia się na nabrzeżu. Fale idące w stronę brzegu uderzają w urządzenie wprawiając je w ruch. To powoduje, że specjalny mechanizm wytwarza energię elektryczną.
Autorzy falochronu już po raz kolejny zostali docenieni. Rok temu wygrali ogólnopolski konkurs organizowany przez EDP Renováveis - portugalskiego potentata w branży energii odnawialnej.

Wynalazek prof. Roberta Wójcika otrzymał złoty medal Chorwackiego Stowarzyszenia Wynalazców oraz medale od Rumuńskiego Stowarzyszenia Wynalazców i firmy JSC, która jest filią kolei rosyjskich. Podajnik pneumatyczno-wibracyjny do iniekcji zapraw doceniła także chorwacka firma zajmująca się doradztwem i różnymi usługami dla biznesu zwłaszcza w obszarze innowacji – Tera Technopolis oraz organizacja zrzeszająca wynalazców z Iranu – Iranian Top Innovators. Prototyp falochronu wytwarzającego energię elektryczną zdobył srebrny medal Chorwackiego Stowarzyszenia Wynalazców oraz wyróżnienie gości z Iranu.

Targi Inova – Budi Uzor mają wieloletnią tradycję. Organizowane są od 1971 r. Od początku istnienia zebrały, wypromowały lub zaprezentowały publiczności tysiące chorwackich i setki zagranicznych wynalazków.

Posłuchaj także relacji Radia UWM FM

syla