Wydział Nauk Społecznych z Certyfikatem "Uczelnia Liderów 2021"

prof. Joanna Ostrouch-Kamińska, dziekan WNS i dr Beata Adrjan, prodziekan ds. kształcenia
Wydział Nauk Społecznych UWM otrzymał certyfikat "Uczelnia Liderów". Przyznaje go Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego uczelniom lub ich jednostkom organizacyjnym spełniającym wysokie kryteria kształcenia absolwentów wyposażonych w kompetencje liderskie oraz umiejętności przydatne na rynku pracy.

W XI edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych "Uczelnia Liderów 2021" wyróżniono Wydział Nauk Społecznych UWM. Aplikacje konkursowe ocenia Komisja Certyfikacyjna, w której zasiadają naukowcy zajmujący się problematyką zarządzania i jakości kształcenia, zatrudnieni m.in. na Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie i innych uczelniach.

- Certyfikat potwierdza, że nasz wydział realizuje swoje zadania dydaktyczne w sposób profesjonalny i efektywny. Przekazujemy studentom wiedzę o wysokim poziomie użyteczności, a przy tym kształtujemy takie umiejętności i kompetencje jak: kreatywność, przedsiębiorczość, samodzielność w działaniu, umiejętność zarządzania i motywowania czy zdolność do permanentnego rozwoju – wyjaśnia prof. Joanna Ostrouch-Kamińska, dziekan WNS (na zdj. z prawej). - Certyfikat potwierdza też, że uhonorowana nim jednostka kształci studentów zgodnie z potrzebami i wymogami rynku pracy, aktywnie współpracując przy tym z otoczeniem gospodarczym. To niezwykle ważna informacja dla kandydatów, którzy rozważają, gdzie złożyć swoje dokumenty. Zapraszamy do nas, bo nasze kształcenie spełnia najwyższe standardy, a nasi absolwenci będą mogli znaleźć satysfakcjonującą i wymarzoną pracę – podkreśla dziekan.

Proces kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych w mijającym roku akademickim był czterokrotnie oceniany.

- We wrześniu ubiegłego roku Krajowa Komisja Akredytacyjna Europejskiego Certyfikatu Psychologa „EuroPsy" oceniła, że program nauczania na naszych pięcioletnich studiach magisterskich na kierunku psychologia spełnia najwyższe europejskie standardy. W trakcie roku akademickiego zostaliśmy poddani 2 znaczącym procesom akredytacyjnym Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunkach: politologia i pedagogika. Politologia uzyskała maksymalną ocenę. Na wynik oceny pedagogiki jeszcze czekamy, ale wiemy z raportu, że komisja nie miała zastrzeżeń i bardzo wysoko oceniła kształcenie na tym kierunku. Czwarta ocena przyniosła nam właśnie certyfikat „Uczelnia Liderów 2021 – dodaje dziekan.

W tegorocznej procedurze certyfikacyjnej prowadzonej przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego Wydział Nauk Społecznych UWM uzyskał jedną z najwyższych liczbę punktów rankingowych, co potwierdza dodatkowe wyróżnienie - "Primus".

źródło: Radio UWM FM, opr. syla