Wydział Biologii i Biotechnologii z nowymi uprawnieniami

Wydział Biologii i Biotechnologii UWM otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie biotechnologia.

Decyzję o przyznaniu uprawnień podjęła Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów 23 lutego, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydział Biologii i Biotechnologii kształci na kierunkach biologia, biotechnologia i mikrobiologia. W dyscyplinie biologia posiada pełne uprawnienia akademickie.

- Procedura uzyskania nowych uprawnień trwała kilka miesięcy, składaliśmy stosowny wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów we wrześniu ubiegłego roku, uprawnienia przyznano nam 23 lutego w tym roku. Dadzą nam większe możliwości kształcenia – cieszy się prof. Tadeusz Kamiński, dziekan wydziału.

Kierunek biotechnologia, prowadzony na wydziale, jest kierunkiem tzw. zamawianym, współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, mającego za cel zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Na Wydziale Biologii i Biotechnologii na kierunku biotechnologia kształci się ok. 450 studentów (na obu stopniach studiów).

Na wydziale rozwijane są specjalności: biochemia żywności, biologia rozrodu zwierząt, biotechnologia roślin, cytogenetyka zwierząt, ekologia ewolucyjna, geobotanika, taksonomia roślin, genetyka roślin, hydrobiologia, mikologia stosowana, neuroanatomia, parazytologia, proteomika roślin, taksonomia i biologia zwierząt.

mah

 

Obecnie UWM składa się z 17 wydziałów, z których 11 ma pełne prawa akademickie, czyli uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego (w 13 dyscyplinach). Natomiast stopień doktora może nadawać 16 wydziałów w 24 dyscyplinach.

w kategorii