Więcej nagród za lepsze wyniki

dziewczyna czyta książkę
Aż 331 osób nagrodził w tym roku rektor UWM za wysoko punktowane publikacje naukowe i wybitne osiągnięcia artystyczne. To w ostatnim 5-leciu rekordowa liczba nagrodzonych.

Około 1 mln zł przeznaczył rektor UWM na nagrody za najlepsze publikacje naukowe i wybitne osiągnięcia artystyczne w roku 2020 r. Suma nagród jest najwyższa w ostatnim pięcioleciu.

Rektor przyznał nagrody tym naukowcom, którzy za publikacje wyników badań z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych, teologicznych otrzymali co najmniej 100 punktów, a za monografie 300 pkt. Natomiast w wypadku nauk inżynieryjno-technicznych, medycznych i o zdrowiu, rolniczych, ścisłych, przyrodniczych nagrodzono artykuły za co najmniej 140 punktów oraz monografie za 200 pkt. W dziedzinie sztuki rektor przyznał nagrody za dzieła, które zdobyły 200 pkt.

W latach 2017-21 pracownicy UWM napisali w sumie ok 20,7 tys. publikacji, z tego w czasopismach naukowych ponad 10,7 tys. To wyraźny progres publikacji w wysoko punktowanych czasopismach.

Publikacje wysoko punktowane z listy ministerialnej na UWM

rok

2017

2018

2019

2020

2021*

Liczba publikacji

394

423

423

686

612

W latach 2017 i 2018 wysokie punktowanie liczyło się od 30 pkt wzwyż. Od 2019 r. publikacje wysoko punktowane są za 100 pkt.

W l. 2017 -21 pracownicy naukowi UWM zredagowali 516 monografii autorskich i napisali ok. 4,3 tys. rozdziałów w monografiach, w tym 2 za 200 pkt. i 2 za 300 pkt.

Monografie wysoko punktowane na UWM (za 80 pkt. i więcej)

rok

2017

2018

2019

2020

2021*

Liczba monografii

81

97

81

100

44

W l. 2017-21 pracownicy UWM napisali w sumie 403 monografie autorskie za co najmniej 80 pkt.

Stan na 4.11. 2021

* Liczba publikacji, a szczególnie monografii z datą 2021, jeszcze się znacząco zmieni z powodu trwających procesów wydawniczych, które bardzo często się przedłużają.

*   *   *

Na ostatnim posiedzeniu Senatu UWM (29. 10.) prof. Jerzy Przyborowski, rektor UWM omówił te dane, podziękował wszystkim za zaangażowanie i wysiłek włożony w badania naukowe i publikacje. Za pośrednictwem dziekanów przekazał nagrodzonym dyplomy uznania i nagrody. Otrzymało je 331 osób. Najwięcej nagród dostali naukowcy reprezentujący na UWM dyscypliny: inżynieria lądowa i transport; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; nauki weterynaryjne; medyczne; biologiczne oraz rolnictwo i ogrodnictwo.

Podkreśliwszy osiągnięcia, rektor przypominał jednak o czekającej UWM ewaluacji dyscyplin naukowych w 2022 r.

- Mam świadomość, że wymaga ona od nas wszystkich ogromnego wysiłku i zaangażowania i jeszcze raz dziękuję państwu za to, co już zostało dokonane, nie zaprzestanę jednak prosić i apelować o więcej, o mobilizację w pomnażaniu dorobku naukowego w tym krótkim czasie, który nam jeszcze pozostał do zakończenia okresu podlegającego ewaluacji - apelował rektor.

- Publikacje w wysoko punktowanych czasopismach naukowych w bezpośredni sposób przekładają się nie tylko na nagrody rektora, ale przede wszystkim na pozycję uczelni w rankingach. Niektóre prestiżowe rankingi, jak np. czasopisma „Times Higher Education”, ranking szanghajski, a przede wszystkim Uniwersytetu w Leiden, powstają głównie na podstawie danych bibliometrycznych dostępnych w bazie Web of Science - dodaje prof. Jerzy Jaroszewski, prorektor ds. polityki naukowej i badań.

lek