UWM przystąpił do sieci ERRIN

podpisywanie umowy errin
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski przystąpił wspólnie z Państwową Wyższą Szkoła Zawodową w Elblągu do Europejskiej Sieci Współpracy Regionów w Zakresie Badań i Innowacji (ERRIN).

Porozumienie w tej sprawie w Urzędzie Marszałkowskim podpisali 12 sierpnia prof. Ryszard Górecki - rektor UWM i prof. Zbigniew Walczyk - rektor PWSZ oraz dr Gustaw Marek Brzezin - marszałek województwa.

Porozumienie reguluje zasady współpracy stron w sieci ERRIN. Strony porozumienia będą m.in. odpowiedzialne za promocję potencjału naukowo-badawczego województwa warmińsko-mazurskiego, pozyskiwanie i dystrybucję potrzebnych informacji dostępnych w sieci, zawiązywanie partnerstw w celu realizacji projektów finansowanych ze środków UE, tworzenie pozytywnego wizerunku naszego regionu w Europie.

- Do bezpośrednich korzyści wynikających z członkostwa w ERRIN należy m.in. dostęp do unijnej sieci regionów, codzienny dostęp do aktualności w tematach interesujących nas z punktu widzenia polityki regionalnej, możliwość udziału w spotkaniach i wydarzeniach grupy roboczej ERRIN, wymiana najlepszych praktyk, dostęp do prezentacji, wiadomości wyszukiwarki partnerów, dokumentów itp., przez stronę internetową sieci. Do tego dochodzi wsparcie sekretariatu ERRIN – wylicza korzyści z przystąpienia do sieci Gustaw Marek Brzezin (na fot. w środku).

A na jakie korzyści liczy UWM?

- Dzięki współpracy z PWSZ w Elblągu możemy prowadzić wspólne badania naukowe w zakresie bezpieczeństwa, bezpieczeństwa żywności i ochrony środowiska. Możemy tak kształtować nasze oferty edukacyjne, aby były jak najlepiej przystosowane do potrzeb regionu. Jeśli będziemy regionowi dawać absolwentów znających jego potrzeby to będzie się on szybciej rozwijać. Dlatego chciałbym, aby rady naszych uczelni spotkały się jak najszybciej i wspólnie opracowały program współpracy badawczej na rzecz regionu – mówi prof. Ryszard Górecki, rektor UWM ( na fot. 1. z prawej).

Czego po porozumieniu spodziewa się PWSZ w Elblągu?

- Wyselekcjonowaliśmy już kierunki badań, które dla dobra Elbląga i regionu możemy wspólnie prowadzić. To badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego a w szczególności wód Zalewu Wiślanego. Chcemy także rozwijać kształcenie pilotów dronów. Z UWM wiążą nas kontakty personalne, a to porozumienie otwiera przed nami nowe możliwości współpracy – dodaje prof. Zbigniew Walczyk, rektor PWSZ w Elblągu.

Europejska Sieć Współpracy Regionów w Zakresie Badań i Innowacji (ERRIN) powstałą w 2011 r. jako stowarzyszenie non profit i działa na mocy prawa belgijskiego. Obecnie zrzesza ponad 130 różnych organizacji z 22 krajów europejskich. Sieć wspiera regionalną współpracę w zakresie badań i innowacji. Zapewnia członkom możliwość dzielenia się pomysłami na projekty, najlepszymi praktykami i osobistymi kontaktami. Rezultatem jest szybka wymiana wiedzy z korzyścią dla wszystkich partnerów. Sieć angażuje się w projekty finansowane przez UE. Z polskich województw do ERRIN należą kujawsko-pomorskie, pomorskie, łódzkie, lubelskie, małopolskie, dolnośląskie, śląskie i wielkopolskie. Województwo warmińsko-mazurskie przystąpiło do ERRIN w marcu 2019 r. na mocy uchwały sejmiku warmińsko-mazurskiego.

lek

w kategorii