UWM z dodatkowym wsparciem na kryminologię

studenci robią oględziny zwłok, pozoranta
Ponad 600 tys. zł otrzyma UWM na rozwój nowoczesnej infrastruktury naukowej. Dzięki tym środkom rozbuduje i zmodernizuje nowoczesną pracownię - Laboratorium Kryminalistyczne na Wydziale Prawa i Administracji.

Pieniądze pochodzą z programu „Uniwersytet Wielkich Możliwości” dotyczącego podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania, realizowanego na UWM od 2020 do 2023 r. a finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Będą to prawdopodobnie największe środki, które w 20-letniej działalności wydział uzyskał na aparaturę badawczą służącą dydaktyce.

W jaki sposób wydział uzyskał te pieniądze? NCBiR wyraziło zgodę na ujęcie w realizowanym już programie także działań związanych z rozwojem potencjału dydaktycznego nowego kierunku kryminologia.

Na co dokładnie dodatkowe pieniądze zostaną przeznaczone?

Na Laboratorium Kryminalistyczne, którego kierownikiem jest dr hab. Denis Sołodow, prof. UWM

- Chcemy studentom naszego nowego kierunku - kryminologii - zapewnić drogę dydaktyczną: od oględzin miejsca zdarzenia do wyroku sądowego. Sprzęt, który katedra ma w planach zakupić, obejmuje każdy z etapów tej drogi - tłumaczy naukowiec. - Skorzysta z tego nie tylko kryminologia, ale też prawo, bezpieczeństwo wewnętrzne i administracja. To inwestycja przyszłościowa. Chodzi o cyberbezpieczeństwo - podniesienie świadomości informatycznej wśród studentów i naszych absolwentów. Taka jest wizja władz Uniwersytetu i naszego kolegium dziekańskiego. Laboratorium Kryminalistyczne zostanie doposażone w sprzęt komputerowy wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem oraz urządzeniami, które umożliwią prowadzenie zaawansowanych badań w obszarze cyberprzestępczości, zjawisk z zakresu patologii społecznych obecnych w sieci internetowej, dowodów cyfrowych oraz analizy informacji. Zasoby pracowni umożliwią przede wszystkim podniesienie atrakcyjności procesu dydaktycznego.

O tym, kiedy nowe wyposażenie trafi do laboratorium zadecydują terminy przetargów, ale już teraz wiadomo, że nie stanie się to wcześniej niż przed oddaniem do użytku nowej siedziby wydziałów.

lek

Na UWM prowadzone są obecnie 4 szeroko-zakrojone programy operacyjne finansowane ze środków UE oraz NCBiR o łącznym budżecie ponad 60 mln zł. To Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Jego budżet wynosi prawie 34 mln zł .  drugi to program Uniwersytet Wielkich Możliwości. Ma budżet wynoszący 17 mln zł. Kolejny to Żagiel możliwości. Jego budżet wynosi prawie 6 mln zł. Ostatnim projektem są Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie "Biogospodarka" z budżetem ponad 3 mln zł.