Uniwersytecki szpital wchodzi w kolejny etap rozbudowy

projekt nowego skrzydła
Już wkrótce rozpocznie się ostatni etap rozbudowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Budowa północnego skrzydła prawdopodobnie zakończy się w sierpniu 2022 r. Koszt inwestycji to ponad 40 mln zł.

Budowa północnego skrzydła Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego UWM to trzeci i ostatni etap rozpoczętego w 2009 r. projektu utworzenia studiów medycznych na Warmii i Mazurach. Niebawem zostanie podpisana umowa na wykonanie nowego budynku, a prace budowlane rozpoczną się jeszcze w tym roku i potrwają prawdopodobnie do sierpnia 2022 r.

- Projekt powstał już w 2016 r. Po wyłonieniu projektanta – firma Sosak & Sosak - ogłosiliśmy przetarg na wyłonienie wykonawcy. Nie była to prosta sprawa, bo oparliśmy się o trzy postępowania przetargowe. Dwa z nich musieliśmy unieważnić, ponieważ kwoty, które zostały zaproponowane na realizację tej inwestycji znacznie przekraczały możliwości budżetowe. Dopiero trzecie postępowanie przetargowe doprowadziło do wyłonienia wykonawcy – wyjaśnia Radosław Borysiuk, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.

Nowy budynek składać się będzie z pięciu poziomów. Na początek nadbudowana zostanie obecna kotłownia znajdująca się pomiędzy izbą przyjęć a Centrum Medycyny Eksperymentalnej im. Behringa.

- Na poziomie -1 znajdzie się radiologia, pracownia rezonansu, sala angiokardiologiczna, magazyny apteczne i szatnie dla personelu. Na poziomie 0 - vis a vis izby przyjęć – będzie apteka, laboratorium analityczne, pracownia serologiczna, bank krwi, punkt pobrań przy laboratorium. Na poziomie 1. znajdzie się rehabilitacja neurologiczna i ogólnoustrojowa z 30 łóżkami. Będzie to rehabilitacja bardzo nowoczesna. Na piętrze 2. umiejscowiona zostanie Klinika Neurologii z oddziałem udarowym, a na piętrze 3. Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych – wylicza dyrektor szpitala.

Oprócz tego w nowym budynku znajdą się sale dydaktyczne dla studentów. To, co istotne, to to, że sale dla pacjentów będą 1- i 2-osobowe, co ułatwi utrzymywanie dystansu społecznego w dobie koronawirusa. W miejscu obecnej Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych uruchomiony zostanie Oddział Geriatrii z 15 łóżkami.

- Pacjenci w regionie długo czekali na ten oddział. Jest na to zgoda dyrektora Narodowego Funduszu Zdrowia. Będziemy mieli miejsce, gdzie będziemy mogli leczyć osoby starsze - podkreśla Radosław Borysiuk.

Prof. Ryszard Górecki, rektor UWM podtrzymuje ideę, aby powstało w Olsztynie Centrum Chorób Serca i Mózgu. To ogromny potencjał do tego, aby świadczyć pomoc medyczną na najwyższym poziomie nie tylko dla osób z miasta i regionu, ale także całej Polski.

syla