Troje młodych naukowców z UWM ze stypendium ministra

Remigiusz Gałęcki, dr Emilia Sinderewicz i Jakub Morze
Dr Emilia Sinderewicz oraz dwaj doktoranci Remigiusz Gałęcki i Jakub Morze otrzymali stypendia dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej w 2021 r.

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło 23 czerwca listę laureatów stypendiów dla wybitnych młodych naukowców. W gronie 217 wyróżnionych osób jest troje badaczy z UWM. Stypendia przyznawane są osobom, które posiadają bogaty dorobek publikacyjny oraz prowadzą innowacyjne badania naukowe o wysokiej jakości a także posiadają imponujące osiągnięcia naukowe o wysokim prestiżu i międzynarodowym wydźwięku.

Jakub Morze (na zdj. z prawej) jest doktorantem II roku Szkoły Doktorskiej UWM. Pracę doktorską realizuje w Katedrze Kardiologii i Chorób Wewnętrznych na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UWM.

- Epidemiologia wbrew złudzeniu, które mogliśmy obserwować od początku pandemii, nie ogranicza się do badania epidemii chorób zakaźnych. Jest to bardzo szeroka dziedzina odnosząca się do całokształtu czynników determinujących nasze zdrowie. Naszym wkładem w tę dziedzinę jest próba odpowiedzenia na pytanie - w jaki sposób szlaki metaboliczne pośredniczą w oddziaływaniu między czynnikiem ryzyka a chorobami sercowo-naczyniowymi – tłumaczy Jakub.

W poprzednich latach Jakub Morze odbywał staże badawcze w Niemieckim Instytucie Żywienia Człowieka oraz na Uniwersytecie Harvarda i już jako młody naukowiec może poszczycić się wieloma naukowymi osiągnięciami. Równolegle od 6 lat pracuje w zespole naukowym prof. Katarzyny Przybyłowicz z Katedry Żywienia Człowieka Wydziału Nauki o Żywności UWM.

Lek. wet. Remigiusz Gałęcki (na zdj. z lewej) jest doktorantem IV roku na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWM w Katedrze Prewencji Weterynaryjnej i Higieny Pasz. Jest też absolwentem olsztyńskiej „Akademii Biznesu". Zajmuje się entomologią weterynaryjną.

- Żartuję sobie, że zajmuję się owadami, które nas gryzą, i które sami możemy gryźć, bo badam zarówno ektopasożyty, jak i owady hodowlane, czyli takie, które są uznawane obecnie za zwierzęta gospodarskie – podkreśla Remigiusz. – Praca naukowa to obecnie całe moje życie. W przyszłości chciałbym kontynuować działalność naukową i pracować klinicznie. Jak na razie udaje mi się godzić te dwie rzeczy, chociaż ważniejsza jest jednak dla mnie nauka i jej chciałbym się poświęcić. Uzyskanie takich osiągnięć naukowych i stypendium nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie prof. Jerzego Jaroszewskiego, prorektora ds. polityki naukowej i badań, władz wydziału, prof. Łukasza Zielonki, kierownika katedry oraz mojego mentora i opiekuna naukowego prof. Tadeusza Bakuły – wspomina Remigiusz.

Remigiusz Gałęcki współpracuje przy realizacji projektów m.in. z prof. Tadeuszem Bakułą oraz z prof. Januszem Gołaszewskim. Aktywnie współdziała również z biznesem. Odbywał staże naukowe w Berry College (USA) oraz w National Research Center for Protozoan Diseases, Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine (Japonia). W poprzednich latach uzyskał Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów za wybitne osiągnięcia naukowe (2016/2017). Jest autorem i współautorem licznych artykułów naukowych oraz doniesień konferencyjnych. W trakcie publikacji są także 2 książki dotyczące hodowli owadów.

Stypendium ministra otrzymała również dr inż. Emilia Sinderewicz.

- Tematyka moich dotychczasowych badań dotyczyła głównie fizjologii rozrodu zwierząt laboratoryjnych i gospodarskich. Podejmowana problematyka w dużej mierze obejmowała wpływ kwasu lizofosfatydowego (LPA) na układ rodny krowy, w tym na funkcjonowanie jajowodu i pęcherzyka jajnikowego. Doświadczenie zdobyte podczas realizacji licznych projektów badawczych, w szczególności znajomość technik hodowli komórkowych, biologii molekularnej i proteomiki, pozwoliło mi na podjęcie kolejnego naukowego wyzwania, jakim jest udział w badaniach dotyczących zastosowania komórek macierzystych w terapiach chorób neurodegeneracyjnych, realizowanych w Katedrze Neurochirurgii Wydziału Lekarskiego UWM. Pomimo tego, że swoją zawodową przyszłość wiążę z badaniami nad komórkami macierzystymi, nadal nie porzucam zainteresowań związanych z badaniami rozrodu zwierząt i aktywnie uczestniczę w pracach nad publikacją kolejnych prac z tego obszaru - podsumowuje dr Sinderewicz.

Dorobek naukowy dr Emilii Sinderewicz obejmuje autorstwo i współautorstwo ponad 20 oryginalnych prac badawczych i przeglądowych, opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych oraz liczne doniesienia konferencyjne. W trakcie dotychczasowej pracy naukowej, dr Sinderewicz otrzymała finansowanie ze środków NCN na realizację autorskiego projektu badawczego. Swoje zainteresowania naukowe pogłębiała w trakcie zagranicznych staży badawczych, m.in. na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Technicznego w Lizbonie.

Laureaci konkursu będą otrzymywali stypendia ministra w wysokości 5 390 zł miesięcznie przez okres do 3 lat. W tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 1897 wniosków o przyznanie stypendium, z czego 1835 spełniło warunki formalne i zostało poddane ocenie. Wnioski oceniane były w taki sposób, aby stypendia mogły trafić do naukowców z różnorodnych środowisk naukowych.

syla