To już oficjalne: rok 2023 Rokiem Kopernika

Fot. Tomasz Paczos/ Kancelaria Senatu RP
Senat RP jednogłośnie przyjął w środę uchwałę ustanawiającą 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika. W posiedzeniu, podczas którego zapadła oficjalna decyzja w tej sprawie, na zaproszenie marszałka Senatu prof. Tomasza Grodzkiego, udział wziął prof. Jerzy Przyborowski, rektor UWM.

Na rok 2023 przypadają dwie okrągłe rocznice związane z Mikołajem Kopernikiem: minie wówczas 550 lat od jego narodzin i 480 lat od śmierci polskiego astronoma.

W uchwale, na mocy której ustanowiono Rok Kopernika, senatorowie przypominają, że w swoim przełomowym dziele „De revolutionibus orbium coelestium" Kopernik przedstawił założenia heliocentrycznej budowy Układu Słonecznego, co spowodowało rewolucję naukową zwaną przewrotem kopernikańskim. Co ważne, najsłynniejszy polski astronom dał się poznać współczesnym sobie ludziom także jako lekarz, prawnik, kartograf i ekonomista. Przypomnienie sylwetki wielkiego uczonego ma więc na celu „uświadomienie światowych zasług Polski i Polaków dla nauki oraz wzmocnienie współczesnych dążeń świata nauki i edukacji do podmiotowej obecności nauki w polskim życiu społecznym, gospodarczym i politycznym" – czytamy w projekcie uchwały.

Przypomnijmy, że z okazji 550. rocznicy urodzin Kopernika w Toruniu, Krakowie i Olsztynie odbędzie się Światowy Kongres Kopernikański. Jego kolejne odsłony zaplanowano na cały jubileuszowy rok. Kongres organizują wspólnie: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Polska Akademia Nauk. Inauguracja odbędzie się 19 lutego w Toruniu.

Mikołaj Kopernik przez kilka lat był mieszkańcem Olsztyna. Na ścianie zamkowego krużganku wyrysował tablicę, która służyła mu do obserwowania Słońca oraz wyznaczania równonocny wiosennej i jesiennej. Ten własnoręcznie wykonany przez Kopernika przyrząd stanowi unikat na skalę światową. W Olsztynie także, około 1520 roku, zaczął astronom spisywać "O obrotach sfer niebieskich", czyli dzieło swojego życia.

 red.

Fot. Tomasz Paczos/ Kancelaria Senatu RP

w kategorii