Sukcesy studentek architektury krajobrazu

Katarzyna Wójcik i Ewelina Pochodyła
Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu doceniło prace dyplomowe obronione na UWM w roku akademickim 2016/2017. Kapituła konkursu uznała je za najlepsze w Polsce.

Ogólnopolski konkurs na najlepszą dyplomową pracę inżynierską i magisterską z zakresu architektury krajobrazu organizowany jest co roku. W tym roku prace, które powstały w Katedrze Architektury Krajobrazu zostały uznane za najlepsze w Polsce! Pierwszą nagrodę w kategorii prac inżynierskich otrzymała inż. arch. kraj Ewelina Pochodyła (na zdj. z prawej). Temat jej pracy inżynierskiej to: Koncepcja zagospodarowania przestrzennego ścieżki widokowej wzdłuż fragmentu linii brzegowej Rozlewiska Morąskiego.

- Na początku miałam przygotować projekt ogrodu przydomowego, ale szybko zmieniłam temat. Ścieżka widokowa, o której pisałam znajduje się w mojej rodzinnej miejscowości. Znałam ją bardzo dobrze. Jej lokalizacja jest bardzo atrakcyjna, ale korzysta z niej niewielu mieszkańców. Miejsce to objęte jest ochroną prawną ze względu na występujące tam różnego rodzaju ptactwo i właśnie ptaki stały się motywem przewodnim mojej pracy - mówi Ewelina. - Nie spodziewałam się wygranej. To dla mnie ogromna satysfakcja. Bardzo się cieszę, ze mój promotor docenił pracę i zgłosił ją do konkursu. W tej chwili studiuję na studiach II stopnia i piszę pracę magisterską - dodaje Ewelina.

Mgr inż. arch. kraj. Katarzyna Wójcik (na zdj. z lewej), absolwentka UWM zdobyła pierwszą nagrodę w kategorii prac magisterskich za pracę: Elektrownie wiatrowe a krajobraz. Analiza oddziaływania projektowanej farmy wiatrowej „Mikołajki Pomorskie" na krajobraz.

- Podczas studiów aktywnie działałam w Kole Naukowym Architektów Krajobrazu „Horyzont". Dzięki temu wzięłam udział w obozie naukowym, podczas którego badaliśmy farmy wiatrowe. Mój promotor dowiedział się, że na terenie gminy Mikołajki Pomorskie ma być wybudowana farma wiatrowa i zaproponował, aby zainteresować się tym tematem i napisać o tym pracę magisterską. Zakres badań był bardzo szeroki. Na tym terenie występują zarówno zabytkowe budynki, jak i obszary chronione. Uważam, że takie badania powinny być prowadzone obowiązkowo na terenach, gdzie mają powstać farmy wiatrowe - przekonuje Katarzyna. - Wygrana mnie zaskoczyła. Poświęciłam tej pracy bardzo dużo czasu i cieszę się, że została doceniona. To nie tylko mój sukces, ale również mojego promotora. To on w nas zaszczepił tę energię i pasję do architektury krajobrazu. W tej chwili zajmuję się projektowaniem ogrodów, ale wybieram się na XXI Forum Architektów Krajobrazu i może zacznę działać na szerszą skalę - śmieje się Katarzyna.

Promotorem obydwu prac dyplomowych był dr inż. arch. kraj. Mariusz Antolak, adiunkt w Katedrze Architektury Krajobrazu na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM.

- Wygrana w tym prestiżowym konkursie to duże osiągnięcie. Jestem niezwykle dumny z moich podopiecznych i od początku wierzyłem w ten sukces. Mam wielkie szczęście, bo dyplomy piszą u mnie wyjątkowi studenci. Pełni ambicji, pasji i zaangażowania, a do tego niezwykle pracowici - przekonuje dr Mariusz Antolak.

Kapituła konkursu oceniając zgłoszone prace dyplomowe wzięła pod uwagę: skalę trudności tematu, oryginalność rozwiązania i pomysł twórczy autora oraz czytelność i kompleksowość opracowania. Nagrodę otrzymały trzy prace inżynierskie i trzy prace magisterskie. Dwie prace inżynierskie i magisterskie otrzymały wyróżnienia. Nagrodą w konkursie jest udział w XXI Forum Architektów Krajobrazu oraz publikacja artykułu w czasopiśmie naukowym.

To nie pierwsze sukcesy dyplomantów dr Antolaka. W 2015 r. pierwsze miejsce w tym samym konkursie zdobyła Eliza Krawiecka (Krajobraz postrzegany z nieczynnej linii kolejowej Lidzbark Warmiński - Jarzeń), a w roku 2017 wyróżnienie przyznano Patrycji Pawelec (Analiza i waloryzacja krajobrazu wsi Ługwałd wraz z koncepcjami projektowymi wybranych przestrzeni). W 2017 r. II miejsce w XIV edycji ogólnopolskiego konkursu „OTWARTE DRZWI" organizowanego przez PFRON na najlepszą pracę magisterską i doktorską, której tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym zdobyła Anna Grajewska (Dostępność przestrzeni publicznych dla osób z niepełnosprawnościami na przykładzie miasteczka akademickiego Kortowo w Olsztynie").


syla