Rusza Centrum Medycyny Eksperymentalnej

8 sierpnia o godz. 11.00 odbędzie się uroczyste otwarcie Centrum Medycyny Eksperymentalnej im. Emila Behringa, nowej placówki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.

Obiekt otrzyma imię profesora Emila Behringa, pierwszego w historii laureata nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny, pochodzącego z Prus Wschodnich.

Uroczystość rozpocznie się o godz. 11.00 przed budynkiem Centrum Medycyny Eksperymentalnej na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (ul. Warszawska). W uroczystości uczestniczyć będą władze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, dziekani oraz m.in.: Konstanty Radziwiłł, minister zdrowia i opieki społecznej, Wojciech Wrzecionkowski, honorowy konsul Niemiec; Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski; Gustaw Brzezin, marszałek województwa; Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna; Wojciech Ziemba, arcybiskup warmiński; prof. dr hab. Piotr Laidler, prorektor UJ ds. Collegium Medicum; lek. Marek Zabłocki, prezes Izby Lekarskiej, Ewa Błaszczyk, założycielka Fundacji „Akogo?”.

Centrum Medycyny Eksperymentalnej im. Emila Behringa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego jest jednym z najnowocześniejszych obiektów tego rodzaju w Polsce. Umożliwia kształcenie studentów medycyny i prowadzenie badań naukowych z zakresu: biologii molekularnej, farmakologii, patofizjologii, mikro przepływów krwi w siatkówce, toksykologii, hemofizjologii klinicznej, badań eksperymentalnych w zakresie neurologii i neurochirurgii

W budynku zlokalizowane są: Katedra Farmakologii i Toksykologii oraz Katedra Patofizjologii. W Centrum Medycyny Eksperymentalnej swoją siedzibę ma również Zakład Innowacyjnej Neurochirurgii i Neurofizjologii im. Adolfa Becka i Napoleona Cybulskiego należący do Katedry Neurologii i Neurochirurgii. Dodatkowo, Centrum jest połączone konstrukcyjnie i funkcjonalnie z istniejącym już Laboratorium Badań nad Komórkami Macierzystymi wchodzącym w strukturę Zakładu Innowacyjnej Neurochirurgii i Neurofizjologii.

Program uroczystości:

Godz. 11.00 – otwarcie CME

Godz. 11.15 - nadanie imienia Napoleona Cybulskiego (profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego) i Adolfa Becka (rektora Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie) Zakładowi Innowacyjnej Neurochirurgii i  Neurofizjologii

Godz. 11:30 - zwiedzanie obiektu

Godz. 12:00 - sesja historyczna na temat rozwoju i znaczenia odkryć medycznych Adolfa Becka oraz Napoleona Cybulskiego

Godz. 13:00 - zakończenie uroczystości.